AAU logo

Kriminologi

Fagligt indhold

På uddannelsen får du en videregående teoretisk viden om kriminalitetsforhold og beslægtede tematikker samt indsigt i kriminologiske teorier. Du lærer også om de mekanismer og processer, der styrer udviklingen af kriminalitet i en lokal, national og international sammenhæng.

  • Undervisningen omfatter emner som fx:
  • Kriminel identitet
  • Organiseret kriminalitet
  • Bandekriminalitet
  • Normbrud og afvigelse
  • Rusmiddels- og misbrugsproblematikker
  • Politiets og domstolenes arbejde
  • Kriminalpræventive tiltag

Du kan specialisere dig yderligere inden for dine primære interesseområder gennem projektarbejde med udgangspunkt i selvvalgte problemstillinger, samt gennem valgfag. Desuden har du mulighed for at komme i praktik i en studierelevant offentlig eller privat virksomhed eller institution. Her vil du indgå i løsning af konkrete arbejdsopgaver på et akademisk niveau, hvor du får anvendt dine teoretiske, metodiske og analytiske kriminologiske kompetencer i praksis.

På uddannelsen lærer du at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, ligesom du lærer at igangsætte og gennemføre tværfaglige samarbejder omkring kriminalitetsanalyse, kriminalitetsforebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, øvelser, projektarbejde, studieture og praktik. Du afslutter din kandidatuddannelse i Kriminologi med en større specialeafhandling, hvor du belyser et selvvalgt tema og på baggrund heraf tildeles titlen kandidat i Kriminologi.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i Kriminologi.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde