AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kommunikation, Kandidat

Specialisering i Nordic Visual Studies and Arts Education (NoVA)

Specialisering i Nordic Visual Studies and Arts Education (NoVA)

Specialiseringen i Nordic Visual Studies and Art (NoVA) er for dig, der ønsker en kandidatuddannelse med en visuel profil, og som ønsker at arbejde internationalt med moderne visuel kommunikation.

Specialiseringen udbydes af fire nordiske partneruniversiteter og omfatter en bred vifte af studieområder, herunder:

  • Digitale medier
  • Nye teknologier
  • Kommunikation
  • Kritisk pædagogik med social og kulturel bevidsthed
  • Moderne kunstdidaktik
  • Visuel kultur udviklet i Norden

NoVA giver dig kompetencer og færdigheder til at arbejde i tværkulturelle og internationale uddannelsesmæssige sammenhænge og kommunikationsmiljøer.

Undervisningen leveres af fire nordiske universiteter, og alle studerende skal studere på to universiteter (Aalborg Universitet i København og et NoVA-partner-universitet).

NoVA er en blended learning uddannelse baseret på on-line og fysisk undervisning på tilbagevendende symposier. Uddannelsen anvender problemorienterede og projektorienterede tilgange til læring med integrering af praktiske og teoretiske aktiviteter. Undervisningen organiseres omkring forelæsninger seminarer, peer-to-peer aktiviteter og studenteroplæg, hvor tekster, billeder, lyd samt forskellige fysiske og digitale grænseflader for  kommunikation indgår.

Undervisningen på specialiseringen foregår dels på engelsk, dels på dansk. 

Specialiseringen udbydes kun i København og oprettes kun såfremt studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilslutning til specialiseringen.

 

Se NOVA profilvideo