AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kommunikation

Martin Rytter - kommunikationsmedarbejder, Aalborg Handelsskole

Martin Rytter - kommunikationsmedarbejder, Aalborg Handelsskole

Mit karriereforløb er meget tæt på de forestillinger, jeg havde som studerende. Allerede tidligt på studiet blev jeg klar over, at medieformidlet kommunikation var - og er min rette hylde. Det er et dynamisk område, hvor der konstant sker forandringer. De traditionelle medie- og kommunikationsplatforme udfordres af de nye sociale medier, og jeg motiveres af, at jeg hele tiden skal være up to date med de nye tendenser.

Fortæl om en typisk arbejdsdag for dig.

For mig findes 'den typiske arbejdsdag' ikke. Hver dag består af nye spændende opgaver - det kan være alt lige fra at idégenerere og designe kampagner til at udvikle skolens hjemmesider, planlægge events for eleverne, sørge for god pressedækning og meget, meget mere. Kort sagt består mit job i at synliggøre skolen på alle fronter. Der er fart over feltet og ikke to dage er ens!

I hvor høj grad drager du nytte af din uddannelse i dit daglige arbejde?

I høj grad! Faktisk hver eneste dag. Der er ingen tvivl om, at jeg har lært en masse på universitetet, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde. Hermed ikke sagt, at jeg indtænker teorier i alle mine opgaver. Tværtimod. På en eller anden måde ligger min teoretiske viden fra studiet på rygraden og bruges mere ubevidst i jobbet.

I hvor høj grad bruger du de kompetencer, som gruppe- og projektarbejdet har givet dig i dit nuværende job?

Konstant! Det at kunne samarbejde på tværs og have forståelse for andre er helt essentielt for at skabe gode resultater. Ikke mindst i mit job, hvor jeg hver dag har kontakt til mange forskellige mennesker, og hvor der ofte er knyttet flere personer på projekterne.

Kan du huske nogle spændende projekter eller samarbejdsvirksomheder fra studietiden?

For mig var specialet noget helt særligt. Her skrev jeg om viral markedsføring - dvs. reklamer, der automatisk spredes via sociale netværk på nettet. Det var et spændende projekt, hvor jeg både fik interviewet en række reklamebureauer med speciale i viral markedsføring og brugerne. Projektet betød en masse ny viden, og var en øjenåbner mht. nye markedsføringsformer.

Beskriv en god oplevelse, du havde med gruppen ud over det faglige.

På kandidatoverbygningen fik vi dannet en fantastisk gruppe bestående af fire gutter. Vi fik hurtigt et unikt sammenhold, og projektskrivningen blev ofte afløst af sjove konkurrencer, kortspil eller landskamp på storskærmsprojektorerne i et af forelæsningslokalerne. Det sammenhold har vi heldigvis holdt godt fast i efter studietiden.

Det/de bedste minder fra AAU?

Gruppearbejdet og det gode sammenhold på studiet har uden tvivl været det bedste ved uddannelsen.

Er der en underviser, du specielt husker fra din AAU-tid? – og hvorfor?

Det er svært at udpege én underviser. Som jeg husker forelæsningerne, havde vi mange gode og engagerede undervisere. Nogle som virkelig brændte for deres emne. I flæng kan jeg bl.a. nævne Jørgen Riber Christensen, Søren Lindhardt, Tem Frank Andersen og Peter Allingham.

Hvor har du dit faglige netværk fra – hvor meget af det stammer fra studietiden?

Igennem mit arbejde sidder jeg i flere faglige netværk, hvor vi kan drage nytte af hinandens erfaringer og kontakter. Kun en mindre del af netværket stammer dog fra studietiden.

Hvad er dine fremtidsdrømme?

Det kan være svært at beskrive den store fremtidsdrøm. I og med at vi hele tiden lærer nyt og udvikler os, skabes der løbende nye interesser. Min overordnede drøm er dog, at jeg hele tiden vil udvikle mig - både personligt og fagligt. Her tænker jeg særligt på ordsproget: 'følger man i andres fodspor, kommer man aldrig foran'. Mit mål er på den måde hele tiden at være på forkant med udviklingen og turde springe ud i nye projekter.


BLÅ BOG for Martin Rytter

Job: Kommunikationsmedarbejder, Aalborg Handelsskole

Tidligere jobs: Marketingkoordinator, DTF Travel

Uddannelse på AAU: Cand. mag. comm.

Dimissionsår: 2007

Fødeby: Aalborg

Fødeår: 1981

Denne testimonial er udarbejdet af AAU Alumni

Studerende fortæller