AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kommunikation

Dennes Jim Frederiksen - studieadjunkt & Ph.d. stipendiat ved Institut for Kommunikation, AAU

Dennes Jim Frederiksen - studieadjunkt & Ph.d. stipendiat ved Institut for Kommunikation, AAU

Jeg begyndte på min uddannelse, fordi jeg gerne ville være tv-producer, og jeg må siges at være endt et noget andet sted. Som tiden gik på studiet, fik jeg mere og mere interesse for undervisning og forskning, så det blev et meget naturligt valg til sidst at søge videre på universitetet.

Fortæl om en typisk arbejdsdag for dig.

En typisk dag i perioden, hvor de studerende skriver projekter, består af en række vejledermøder og forberedelse. Jeg vejleder mange grupper, så det går stærkt de dage. På andre tidspunkter er der mere fokus på planlægning af semestre og undervisning, hvor jeg også har en del opgaver. Derudover er jeg lige startet på min Ph.d., og den kræver noget sammenhængende tid til fordybelse, så det prøver jeg at planlægge efter at finde, f.eks. på tidspunkter hvor der ikke er vejledning. Nogle gange har jeg rigtig travlt med mange møder, og andre gange er der mere ro og tid til fordybelse.

Hvor tæt er dit hidtidige karriereforløb på de karriereforestillinger, du havde under dit studium?

Jeg begyndte på min uddannelse, fordi jeg gerne ville være tv-producer, og jeg må siges at være endt et noget andet sted. Som tiden gik på studiet, fik jeg mere og mere interesse for undervisning og forskning, så det blev et meget naturligt valg til sidst at søge videre på universitetet.

I hvor høj grad drager du nytte af din uddannelse i dit daglige arbejde?

Min situation er lidt særlig her, da jeg underviser på samme uddannelse, som jeg selv har gennemført. Derfor bruger jeg i sagens natur rigtig meget af min uddannelse, og for tiden er jeg meget optaget af at gøre det tydeligt for de studerende, hvordan uddannelsens teorier og analyser kan knyttes til deres kommende arbejdsvirkelighed.

I hvor høj grad bruger du de kompetencer, som gruppe- og projektarbejdet har givet dig i dit nuværende job?

Meget af mit arbejde foregår i samarbejde med andre, og jeg bruger mine erfaringer fra projektarbejdet der, og samtidig er det en kæmpe fordel som vejleder at kunne huske, hvordan det var at arbejde i grupper som studerende. Når jeg ser tilbage, er der også mange ting, jeg kan se, jeg gør anderledes i dag, og det tænker jeg også er, fordi gruppearbejdet gav mig nogle erfaringer med i bagagen.

Kan du huske nogle spændende projekter eller samarbejdsvirksomheder fra studietiden?

Ja, vi havde flere rigtig spændende projektsamarbejder med virksomheder, og jeg håber også, at nogle af virksomhederne har fået noget ud af det.

Beskriv en god oplevelse, du havde med gruppen ud over det faglige.

I en af de allerførste grupper jeg var med i, klikkede vi rigtig godt med hinanden, og vi havde det bare rigtig sjovt sammen. Vi ses stadig flere gange om året og tager på sommerhusture.

Det/de bedste minder fra AAU?

De intensive forløb frem til projektaflevering hvor vi de sidste uger nærmest kun så hinanden i grupperne. Der var en helt særlig stemning, når vi sad sammen ude på Kroghstræde kl. 2 om natten og skrev på den der konklusion.

Er der en underviser, du specielt husker fra din AAU-tid? – og hvorfor?

Jeg har haft mange gode undervisere, synes jeg, og jeg kan f.eks. huske, at Per Hasle altid formåede at fastholde min opmærksomhed, selvom stoffet nogle gange var lidt tungt.

Hvor har du dit faglige netværk fra – hvor meget af det stammer fra studietiden?

Jeg har en del netværk fra studietiden, men i lige så høj grad fra tiden efter og også fra f.eks. det frivillige arbejde, jeg lavede samtidig med studiet.

Hvad er dine fremtidsdrømme?

Jeg er lige gået i gang med min Ph.d., så lige nu er drømmen at komme godt i mål med den. Derefter må tiden vise, hvad der skal ske.

Hvad så du gerne af forbedring på dit studie, dengang du gik der?

Øvelsesarbejde og workshops var, ligesom projektarbejdet, noget af det, jeg virkelig fik meget ud af, og det kunne jeg godt tænke mig mere af. Det var ikke altid, jeg fik brugt de mange forelæsninger til så meget.

BLÅ BOG for Dennis Jim Frederiksen

Job: Studieadjunkt & Ph.d. stipendiat ved Institut for Kommunikation, AAU

Tidligere jobs: International sekretær, FDF

Uddannelse på AAU: Cand.Mag. i Kommunikation

Dimissionsår: 2009

Fødeby: Blære

Fødeår: 1982

Denne testimonial er udarbejdet af AAU Alumni

Studerende fortæller