AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kommunikation, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Kommunikation løber over fire semestre. På hvert semester har du som studerende mulighed for at tone din uddannelse gennem eksempelvis valgfag, workshops og projektemner, så den passer til lige netop dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker.

1. SemesteR er centreret omkring temaet "kommunikation som professionel praksis"

På semestret er der fokus på at analysere, forstå og evaluere kommunikative praksisser i deres kompleksitet ud fra interpersonelle/situerede, organisationskommunikative og/eller mediemæssige fagligheder. Modulet giver indsigt i aktuelle udviklinger og problemstillinger inden for kommunikationsfeltet af relevans for en professionel praksis (f.eks. kommunikationsstrategier, mediebrug og/eller interventionsformer i forskellige kontekster) samt indsigt i disse udviklingers og problemstillingers erkendelsesteoretiske grundlag og metodiske implikationer.


2. Semester er centreret omkring temaet ”Forandring og intervention gennem kommunikation”

På semesteret er der fokus på vurdering og varetagelse af professionelle kommunikationsindsatser, hvor forandringsprocesser og intervention er i centrum. Modulet giver indsigt og kompetence i analytiske, strategiske, dialogiske og kreative processer i forbindelse med forandring af og via kommunikation. Modulet giver indsigt i udfordringer ved og muligheder for at anvende interpersonelle/situerede, organisationskommunikative og mediemæssige fagligheder i intervention, design, planlægning og udvikling af kommunikation i, til og fra private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfund. Modulet lægger vægt på refleksion over den rolle kommunikation spiller i lokale, nationale og internationale forandringsprocesser i forhold til individer, kommunikative praksisser og organisationer med henblik på at kunne agere professionelt, strategisk, kreativt, tværfagligt, bæredygtigt og etisk ansvarligt i kommunikationsfeltet.

Valgmoduler på 1. og 2. semester

Du kan vælge valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier eller ansøge studienævnet om lov til at erstatte det ene eller begge af de valgfrie moduler med valgfag, der tilbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller af andre universiteter.

Se KDMs udbud af valgfag

 

3. Semester er temaet ”Kommunikation i praksis”

På dette semester arbejdes der på det kommunikationsfaglige områdes praktiske virkelighed. Modulets hovedkomponent er et 3-4 måneders projektorienteret forløb, hvor den studerende i en relevant virksomhed, organisation eller institution indgår i samarbejde om opgaveløsning på et kommunikationsfagligt grundlag. Hensigten er, at den studerende oparbejder en bevidsthed om og indsigt i den konkrete arbejdsvirkelighed, som uddannelsen er rettet mod. I den studerendes rapport skal arbejdsforløbet belyses og reflekteres teoretisk og metodisk ud fra kandidatuddannelsens samlede faglighed.


4. Semester er kandidatspecialet

På dette semester udarbejder du dit kandidatspeciale.

 

Uddannelsens opbygning

​Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Uddannelsens opbygning kan ses i nedenstående tabel. 

1. sem 2. sem 3. sem 4. sem
Projektmodul: Analyse af kommunikativ praksis (15) Projektmodul: Forandring og intervention gennem kommunikation (20)

Projektmodul: Kommunikation i praksis (30)

eller

Projektmodul: Kommunikationsteori og metode (30)

Kandidatspeciale (30)                             
Studiefagsmodul: Forskningsmetodologi (5) Valgfagsmodul (10)
Studiefagsmodul: Kommunikationsfagligt emnestudie (10)

 

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Kommunikation kan du læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde