AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kommunikation, Kandidat

Adgangskrav til kandidatuddannelsen i kommunikation

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Kommunikation (Aalborg og København) er en gennemført relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver ret til adgang til kandidatuddannelsen i kommunikation (Aalborg og København):

Øvrige bacheloruddannelser der giver adgang til kandidatuddannelsen i Kommunikation (Aalborg og København):

En række bacheloruddannelser fra andre universiteter end AAU som kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i Kommunikation er f.eks. International virksomhedskommunikation, Dansk, Film og Medievidenskab og Kommunikation og IT.

Se også uddannelsens studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at studienævnet ikke på forhånd kan foretage en vurdering af, om en ansøger har de nødvendige forudsætninger for at blive optaget på uddannelsen. Denne vurdering finder først sted, når der indsendes en konkret ansøgning om optagelse på uddannelsen.

 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i kommunikation i Aalborg og København. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, der er sikret en studieplads.

Uddannelsen udbyder 46 studiepladser i Aalborg og 50 studiepladser i København.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • Antal beståede ECTS-point inden for det kommunikationsvidenskabelige fagområde udover de 60 ECTS-point, der er adgangskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse.
  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for det kommunikationsvidenskabelige fagområde til og med bacheloruddannelsens næstsidste semester (dokumentation i form af studiejournal eller tilsvarende).

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav