AAU logo

Klinisk Videnskab og Teknologi

Stor interesse for forskning og udvikling

Stor interesse for forskning og udvikling

Jeg valgte at læse KVT da jeg altid har interesseret mig for forskning og udvikling, især inden for medico. Jeg har en grunduddannelse inden for biomedicinsk laboratorieteknologi (bioanalytiker), og det var afgørende for mig at tage en kandidatuddannelse der bygger bro mellem den tekniske verden og sundhedssektoren.

Efter endt uddannelse blev jeg ansat som projektleder hos MTIC, hvor jeg fungerer som bindeled mellem det offentlige og private erhvervsliv. Målet er at skabe offentlige-private innovationsprojekter (OPI), der kan skabe vækst hos sundhedsteknologiske virksomheder via nye produkter.

Der er ingen tvivl om, at jeg dagligt bruger min kandidatuddannelse, især min erfaring med tværfagligt projektarbejde, samt mit kendskab til regulatoriske krav til medicinsk udstyr."

Sara Rose Newell, uddannet bioanalytiker
Kandidat i Klinisk Videnskab og Teknologi
Arbejder nu som projektleder ved MedTech Innovation Center (MTIC), Aarhus