AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen består af fire semestre, hvor der på hvert semester udarbejdes et problemorienteret projektarbejde. På hvert semester arbejdes der med forskellige temaer hvor kurser og projekter understøtter temarammen.

Eksempler på kurser er:

  • Implementering af teknologi i sundhedssektorens organisationer
  • Planlægning og gennemførelse af kliniske forsøg
  • Dataopsamling og –behandling
  • Projektledelse

 

1.semester:

Teknologivurdering i klinisk praksis
Teknologi i sundhedssektoren
Implementering af teknologi i sundhedssektorens
organisationer
Videnskabelig metode og formidling

2.semester

Eksperimentel udvikling af klinisk viden
Planlægning og gennemførelse af kliniske forsøg
Statistisk analyse og design af forsøg
Dataopsamling og –behandling

3.semester

Ny teknologi i klinisk praksis
To valgfrie kurser (De valgfrie kurser udbydes af studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt eller et af de andre studienævn på Aalborg Universitet eller på andre universiteter i ind- og udland)

4.semester

Kandidatspeciale

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde