AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"Der er uendeligt mange muligheder inden for kemi. Hvert år opstiller universitet mange nye og spændende projekter, så der altid er noget til enhver smag"

Josefine K. C. Johansen, studerende

På kandidatuddannelsen i Kemi går du i dybden med det kemiske fagområde, og du arbejder med kemiens grundlæggende eksperimentelle og teoretiske discipliner. Du udvider herved din viden om de centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for kemi, og du udvikler dine kompetencer i at analysere og skabe kemiske forbindelser. Du lærer desuden at arbejde i et laboratorium og at udvikle og validere analytiske målemetoder.

Uanset om du vælger at læse Kemi som et- eller tofaglig kandidat, lærer du om:

 • Uorganiske materialer som glas og keramik
 • Organiske materialer som polymerer og kulhydrater
 • Kolloider og mikropartikler
 • Fysisk-kemisk karakterisering
 • Organisk syntese
 • Supramolekylær kemi
 • Separationsprocesser

Sammensætningen af projekter og kurser giver en synergieffekt, hvor kurserne hjælper i projektarbejdet, og projekterne hjælper til at forstå kurserne bedre

Uddannelsen veksler mellem kurser, laboratoriearbejde, workshops, opgaveløsning og projektarbejde, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for kemi.

På 1.-2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester følger du dit sidefag, hvis du har valgt at læse Kemi som en tofagsuddannelse. Har du valgt en etfagsuddannelse starter du dit speciale allerede på 3. semester eller du har mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller et virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed.

”De ting som jeg husker bedst fra de tidligere semestre, er den viden, jeg har erhvervet mig gennem projekterne”

Rikke Eriksen Gissel, studerende

1. SEMESTER: MATERIALETEKNOLOGI

På 1. semester kommer du til at arbejde med fremstilling og bearbejdning af materialer. Endvidere vil der være fokus på udviklingen af fremtidens materialer såsom ekstra holdbart glas og isoleringsmaterialer.

PROJEKT

 • Syntese og karakterisering af materialer (15 ECTS)

KURSER

 • Materialers fysiske kemi (5 ECTS)
 • Materialekemi (5 ECTS)
 • Kemiske undervisningsforsøg (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Oxidering af stenuldssmelter
 • Solceller baseret på hybridpolymerer
 • Syntese af kulhydrat polymerer som kromatografisk materiale
 • Elektrokemisk kobling af kulhydrater til overflade

2. SEMESTER: MAKROMOLEKYLÆR KEMI

På 2. semester arbejder du med design og fremstilling af naturlige og syntetiske polymerer, fx til brug i medicinalindustrien.

PROJEKT

 • Makromolekylær kemi (15 ECTS)

KURSER

 • Kulhydratkemi (5 ECTS)
 • Supramolekylær kemi (5 ECTS)
 • Polymerkemi (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Molekylære design og syntese af conjugerede polymerer
 • Molecularly imprinted polymers with sucrose and cyclodextrin as template

3. SEMESTER

Hvis du vælger den tofaglige uddannelse i Kemi, følger du på dette semester dit sidefag.

Hvis du vælger den etfaglige uddannelse i Kemi, vil du normalt skrive et langt, eksperimentelt speciale, som strækker sig over både 3. og 4. semester. Du har dog på 3. semester også muligheder for

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse relevante problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række danske og internationale kontakter. 

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Eksperimentelle specialer påbegyndes normalt allerede på 3. semester og vil typisk være inden for et af studiets tre centrale områder:

 • Kolloidkemi og separationsteknologi
 • Supramolekylærkemi og kulhydratpolymerer
 • Uorganiske amorfe materialer

Specialet er mere omfattende, end de projekter du hidtil har arbejdet med. Her har du mulighed for at specialisere dig inden for områder, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet kombinerer og udnytter du al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Projektgrupperne er små (oftest 1, op til 3 personer), hvilket minder om andre arbejdssituationen.

Kandidatspecialet kan have karakter af udviklingsarbejde, videreudvikling eller være egentlig forskning.

speciale

 • Emne efter eget valg

EKSEMPLER PÅ specialeEMNER

 • Brug af pektin til stabilisering af yoghurt
 • Membranfiltrering af flokkulerede kolloider
 • Rensning af spildevand vha. membranbioreaktor
 • Organiske solceller
 • Organiske L.E.D.
 • Cyclodextriner inklusion komplexer


LÆS MERE OM DINE muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk