AAU logo

Jura

Job & karriere

Som færdiguddannet jurist (cand.jur.) kan du bl.a. beskæftige dig inden for den statslige og kommunale administration samt advokatsektoren, domstolene eller politiet. Det kan være som anklager eller forsvarer ved domssager i retten eller i forbindelse med udarbejdelse og tolkning af love og regler ved et ministerium.

Derudover vil du som cand.jur. kunne varetage administrative og rådgivende funktioner i større virksomheder og organisationer, f.eks. inden for handels- og produktionsvirksomheder, banker, forsikringsselskaber, kreditforeninger samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Derudover kan du også beskæftige dig med menneskerettigheder og retfærdighed for udsatte grupper i Danmark eller internationalt.

Som cand.jur. er du kompetent til at vurdere, om en sag er tilstrækkeligt belyst, komme med forslag til forebyggelse af juridiske tvister, rådgive om retlige muligheder og konsekvenser samt udforme juridiske dokumenter og retlige bestemmelser. Du kan ligeledes videreuddanne dig til advokat. Dette kræver en 3-årig fuldmægtigansættelse samt deltagelse og eksamen i Advokatrådets fuldmægtigkursus. Herefter vil du være i stand til at møde i retten og føre både civil- og strafferetlige sager.

Se Dimittendundersøgelsen for Jura.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

  • Ansøgning og CV
  • Praktik og studiejob
  • Dine personlige kompetencer
  • Arbejdsmarkedet og brancher
  • A-kasser og fagforeninger
     

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE