Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Jura, Kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Jura er 2-årig (4 semestre) og bygger videre på bacheloruddannelsen i Jura.

På kandidatuddannelsen i Jura vælger du selv en hel del af de fag, du skal have. Dette gør, at du i særlig grad har mulighed for at sammensætte en profil, der retter sig mod den jobfunktion, du ønsker som færdiguddannet.

1. semester af kandidatuddannelsen undervises der i faget fast ejendom. Dette fag bygger også videre på de grundlæggende formueretlige principper, som du har lært på bacheloruddannelsen. Faget kombinerer offentligret og formueret, og indeholder bl.a. problemstillinger om køb og salg af fast ejendom samt rådighed og regulering af den faste ejendom. Der arbejdes desuden med fagene skatteret og videregående civilproces, herunder retsmægling og voldgift. Jurauddannelsen på Aalborg Universitet er navnlig kendt for sine tværfaglige tilgang og sin processuelle prioritering.

2. og 3. semester skal der vælges valgfag med samlet 60 ECTS på baggrund af et omfattende udbud af valgfag, herunder også internationalt relevante fag, og fag der er målrettet Færøerne og Grønland.

I valgfagskataloget finder du eksempelvis fag, der udbydes på dansk, som:

 • Sundhedsret
 • Internationale menneskerettigheder
 • Persondataret
 • IT-ret
 • Immaterialret
 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Offentlig arbejdsret
 • Videregående socialret – Beskæftigelse og forsørgelse
 • Skifte af dødsboer
 • Selskabsskatteret
 • Skatteproces og skattestrafferet
 • Forsikringsret
 • Erhvervserstatningsret
 • Lejeret
 • International selskabsret
 • CISG – Internationale køberet
 • Videregående strafferet og straffeproces
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Mediation

I valgfagskataloget finder du også valgfag knyttet til det Nordatlantiske Program:

 • Grønlandsk erhvervsret (på dansk)
 • Mineral Resources Law in Greenland (på engelsk)
 • International Law and North Atlantic Issues (på engelsk)

Derudover finder du også andre valgfag, der udbydes på engelsk, og som også tilbydes til internationale studerende, der tager et eller flere semestre på jurauddannelsen på Aalborg Universitet. De engelske valgfag er inddelt i følgende fire spor:

A. Danish and North Atlantic Law

 • Danish Company Law
 • Energy and Mineral Resources Law in Greenland
 • Introduction to Danish Law
 • North Atlantic Legal Issues

B. EU Law

 • EU Consumer Law
 • EU Media & Telecommunications Law
 • European Company Law
 • Internet Law in the EU

C. Private International Law

 • Comparative Contract Law
 • Drafting of International Contracts
 • International Sale of Goods (CISG)
 • The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot)

D. Human Rights and Public International Law

 • European Human Rights Law
 • International Human Rights Law
 • International Refugee Law
 • Public International Law

Der er endvidere mulighed for studie- og praktikophold på kandidatuddannelsen. Studieopholdet er normalt mest oplagt på 2., 3. eller 4. semester.

4. semester skriver du en større skriftlig specialeafhandling, kandidatspecialet, om et afgrænset juridisk emne efter eget valg.

Læs projekter skrevet af jurastuderende i Projektbiblioteket.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i Jura.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde