AAU logo

It-ledelse, cand.it.

Fagligt indhold

Cand.it. i It-ledelse tager 2 år. Hvert år består af 2 semestre.

1. semester giver dig forståelse for it og informationssystemer. Vi ser på den rolle informationssystemer spiller i moderne organisationer og på, hvordan man leder informationssystemer på virksomhedsniveau.

2. semester fokuserer på, hvordan it kan bruges til at skabe værdi for organisationer. Vi ser på individuelle organisatoriske processer og på, hvordan de kan analyseres, modelleres, re-designes og forbedres gennem innovativ anvendelse af it.

3. semester fokuserer på ledelse. Vi arbejder med ledelse af komplekse it-udviklingsprojekter og med ledelse af de mennesker og teams, der er involveret i projekterne. Vi dykker også ned i de specifikke problemstillinger, der knytter sig til at gennemføre internationale og tværkulturelle udviklingsprojekter.

4. semester er dedikeret til at udarbejde dit speciale. Det er på dette semester, du for alvor skaber din egen faglige profil og fordyber dig i det område, du vil arbejde med efter endt studie.

Alle projekter skrives samarbejde en virksomhed. Vi gør stor brug af praktiske cases i undervisningen, ligesom vi ofte har besøg af gæsteundervisere fra erhvervslivet, der sætter fokus på lige netop det faglige emne, du arbejder med i det konkrete fag.

Uddannelsen hører under Skolen for Statskundskab. På skolens hjemmeside kan du blandt andet finde informationer om, hvordan vi kvalitetssikrer uddannelsen.

Se beskrivelse af kurser på cand.it. i It-ledelse.

Læs projekter skrevet af studerende på kandidatuddannelsen i It-ledelse i Projektbiblioteket.

Se studieordning for cand.it. i It-ledelse.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde