Forskning
Samarbejde

It, læring og organisatorisk omstilling (On-campus og digital undervisning), Kandidat

Studerende holder pause udenfor


Udlandsophold

Hvis du har et ønske om at rejse til udlandet, er der ikke noget fast tidspunkt du skal gøre dette på, men 9. semester vil være et godt valg. Det passer godt på dette semester, da undervisningen her er meget fleksibelt tilrettelagt. 

Det vil også kunne lade sig gøre at tage en mindre del af semestret fra et udenlandsk universitet. Faget 'Kompetence-og uddannelsesudvikling i et globaliseringsperspektiv' er fleksibelt tilrettelagt, så du både kan følge dette 10 ECTS-fag og samtidig være på et udenlandsk praksisforløb.

vejledning om udland

På Aalborg Universitets internationale kontor kan du få vejledning og inspiration i forbindelse med udlandsophold. Her kan du også finde information om de programmer (som fx ERASMUS) og de universiteter i programmerne, som Aalborg Universitet har aftale med. Desuden kan du her finde information om muligheder for at søge om legater til udlandsophold.

Du kan også besøge hjemmesiden https://gribverden.dk/, der giver gode råd om alt fra at studere, være i praktik eller frivillig i forbindelse med en videregående uddannelse.

forhåndsmerit

Du skal altid huske at søge Studienævnet om forhåndsmerit til de fag, du planlægger at følge på det udenlandske universitet. Du skal ansøge INDEN du tager afsted. Dermed er du sikret, at hvis du består fagene, får du også merit for dem, når du kommer retur.

Projektorienteret praksisforløb

PRAKsisFORLØB MED EN AKADEMISK VINKEL

På 9. semester ligger modulet 'It, læring og organisatorisk omstilling i teori og praksis (et såkaldt projektorienteret praksisforløb). Det er et 20 ECTS modul, som muliggør et længerevarende praksissamarbejde med en virksomhed. Det er ikke et krav at følge dette praksisforløb, men en valgmulighed. (Der er også mulighed for at vælge et andet 20 ECTS modul, 'It-integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk perspektiv').

Vælger du modulet 'It, læring og organisatorisk omstilling i teori og praksis', kan du over en længere periode opholde dig i en organisation, hvor du arbejder med en problemstilling eller opgave, som er relevant for både dig og organisationen (ca. 3 måneder, 25-30 timer om ugen). Derigennem kan du opleve hverdag og rutiner på en arbejdsplads, samtidig med at du som studerende beskæftiger dig med en eller flere opgaver af relevans for din uddannelse.

I forløbet kan der være fællesaktiviteter planlagt for dit hold. Du får desuden en vejleder tilknyttet, og du skal aflevere en rapport om dit forløb, således at oplevelserne i organisationen ses i et refleksivt perspektiv og derved skaber rammen for at koble teori og praksis.

På 9. semester er der fællesaktiviteter og vejledning, og du skal samtidig følge det andet fag på semestret 'Kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv'. Alle aktiviteter er tilrettelagt på en fleksibel måde, dvs. via web-videokonference og asynkrone online aktiviteter. Det muliggør, at du kan tage dit modul og dermed praksisforløb fra udlandet.

OM TYPEN AF 'PRAKTIK'

Vi gør opmærksom på, at der på Kandidatuddannelsen i It, Læring og Organisatorisk Omstilling IKKE er tale om 'praktik' i traditionel forstand. I et universitetsstudium kan der nemlig ikke indgå praktikforløb, som vi eksempelvis kender det fra professionsuddannelserne. I virkeligheden er der tale om, at den studerende skaber en 'praksisrelation' til en virksomhed eller en organisation – universitetet kalder det ’et projektorienteret forløb’.

vejledning om erhvervskontakt

Benyt gerne Aalborg Universitets Karrierecenter, i forbindelse med etablering af virksomhedssamarbejder, de tilbyder bl.a. vejledning om erhvervskontakt under studiet, og deres hjemmeside er fuld af gode råd til processen.

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold