Forskning
Samarbejde

It, læring og organisatorisk omstilling (On-campus og digital undervisning)

Sophie Anne Dornoy

Sophies interesse er it og læring i et sundhedsperspektiv

Sophie er uddannet professionsbachelor i Ernæring og sundhed. Læs her om Sophies oplevelse af studiet, og om de tanker hun gør sig om fremtiden.

"Jeg er uddannet professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Gennem det meste af min professionsbacheloruddannelse centrerede mine interesser sig omkring udviklingen af digitale tiltag til forebyggelses- og formidlingsarbejdet inden for ernæring og sundhed. Det var i høj grad et område, som i al sin relevans alligevel syntes helt overset på min uddannelse. Da jeg begyndte at overveje at læse videre efter min bachelor var en kandidatuddannelse, som kunne rumme koblingen mellem it og læring, derfor højt på min prioriteringsliste. Da jeg til AAU’s Åbent Hus blev introduceret for IT, læring og organisatorisk omstilling, var jeg således slet ikke i tvivl om, at det var denne kandidat, jeg skulle læse.

glad for case-baseret undervisning

Overordnet er jeg meget begejstret for undervisningen på ILOO, fordi den primært er case-baseret. Dette betyder for mig, at jeg har mulighed for at vælge mig ind på cases, som understøtter mit professionsfelt samt fremtidsønsker bedst muligt. Mere specifikt synes jeg, det er rart, at der er mulighed for at indgå i dialog med underviserne med det samme, da det skaber en god dynamik i undervisningssituationen.

Beskæftigelsesmuligheder

Jeg forestiller mig på sigt, at jeg skal beskæftige mig med samarbejder i sundhedsvæsnet, hvor der er fokus på it og læring i et sundhedsperspektiv. Mere specifikt håber jeg, at jeg kan komme til at beskæftige mig med, hvordan it-didaktik kan styrke den måde, vi tænker e-health og telemedicin på og hvilke udfordringer - både interventionsmæssige og organisatoriske - der bør arbejdes på at løse. Jeg er helt sikker på, at denne kandidat kommer til at bidrage med en skarp professionsrettet profil, som jeg vil kunne bruge mange år frem i tiden.

Mine opgaver indtil nu

Den første opgave, jeg var med til at skrive, var inden for it-didaktisk design. Projekt ’DigiChi’ var en udarbejdelse af en digital platform (en applikation), der byggede bro mellem nogle sundhedsfremmende fysiske aktiviteter i hhv. Husum og Experimentarium.

Det næste opgave var et semesterprojekt inden for læreprocesser i it-integrerende samarbejdskontekster. I samarbejde med en udbyder af hjemmesider til boligforeninger ønskede vi at undersøge, hvordan digitaliseringen påvirker fællesskabet i en boligforening.

Den seneste opgave er skrevet inden for interaktionsdesign, hvor jeg var med til at udvikle et interaktivt produkt til demente, deres pårørende samt plejepersonalet. Det bestod af en digital logbog til plejepersonalet, en hjemmeside og en app til de pårørende samt en række sensorer, som kunne 'tale' med både logbog og hjemmeside og kunne øge trygheden for den demente hjemmeboende".
 

Sophie Anne Dornoy afsluttede sig kandidatuddaannelse i 2015

Læs mere om uddannelsen

Studerende fortæller