Forskning
Samarbejde

It, læring og organisatorisk omstilling (On-campus og digital undervisning), Kandidat

Adgangskrav

Uddannelsen optager både bachelorer og professionsbachelorer, hvor adgangsbetingelserne er en relevant uddannelse med kompetencer inden for videnskabsteori og metode samt inden for mindst to af følgende områder:

 • Læring, pædagogik, uddannelsesforskning
 • Informationsteknologi, informatik, informationsvidenskab
 • Faglig formidling, fagdidaktik
 • Kommunikation, kultur, globalisering
 • Forandring i organisationer.

ADGANGSGIVENDE UDDANNELSER MED RETSKRAV PÅ OPTAGELSE

 • Bacheloruddannelsen i Informationsteknologi med Kommunikations-spor (AAU)

 

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier (AAU) 
 • Bacheloruddannelsen i Medialogy (AAU)
 • Bacheloruddannelsen i Pædagogik (RUC)
 • Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab (AU)
 • Professionsbachelor som Lærer
 • Professionsbachelor som Pædagog
 • Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed
 • Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring (AAU) 

OPTAGELSE PÅ FAGLIG VURDERING

Har du ikke en af ovennævnte uddannelser, men mener du at have tilsvarende (og relevante) kvalifikationer, så send endelig en ansøgning. Universitetet vil i det tilfælde lave en individuel faglig vurdering af dine adgangsforudsætninger.

 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling.

Uddannelsen udbyder ialt 73 studiepladser.

Alle ansøgere, der har ansøgt rettidigt og som opfylder adgangskravene, kan således ikke være garanteret en studieplads.

Såfremt der skal udvælges blandt de kvalificerede ansøgere, vil alene ansøgerens karaktergennemsnit være udslagsgivende på følgende måde:

 • Karaktergennemsnittet for den bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, som ligger til grund for ansøgningen.
   
 • Er uddannelsen ikke afsluttet, vil karaktergennemsnit blive beregnet på baggrund af de uddannelsesdele, som er bestået på ansøgningstidspunktet.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav