AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

It, læring og organisatorisk omstilling (On-campus og digital undervisning), Kandidat

Adgangskrav

Adgangskrav

Uddannelsen optager både bachelorer og professionsbachelorer, hvor adgangsbetingelserne er en relevant uddannelse med kompetencer inden for videnskabsteori og metode samt inden for mindst to af følgende områder:

 • Læring, pædagogik, uddannelsesforskning
 • Informationsteknologi, informatik, informationsvidenskab
 • Faglig formidling, fagdidaktik
 • Kommunikation, kultur, globalisering
 • Forandring i organisationer.
   

Eksempler på bacheloruddannelser, der kan give adgang

 • Informationsteknologi - med gennemført ’kommunikationsspor’ (AAU)
 • Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier (AAU) (tidl. Humanistisk informatik)
 • Medialogy (AAU) / Medialogi (AAU)
 • Organisatorisk Læring (AAU)
 • Engelsk fremmedsprog (AAU)
 • Language and International Studies, English (AAU) / Sprog og Internationale Studier, Engelsk (AAU)
 • International Virksomhedskommunikation i Engelsk, Tysk, Spansk (AAU) 
 • Pædagogik (RUC, KU)
 • Uddannelsesvidenskab (AU)
 • Informationsvidenskab (AU)
 • Digitale medier og design (ITU)
 • Digital design – it, æstetik og interaktion (AU)
 • Kommunikation og it (KU)
 • Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign (SDU) (tidl. Informations- og kommunikationsvidenskab)
 • Informationsvidenskab og kulturformidling (IVA)
 • Information Management (CBS).
   

EKSEMPLER PÅ PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER, der kan give adgang:

 • Lærer
 • Pædagog
 • Ernæring og sundhed.

 

OPTAGELSE PÅ DISPENSATION

Har du ikke en af ovennævnte uddannelser, men mener du at have tilsvarende (og relevante) kvalifikationer, kan du indsende ansøgning om optagelse på dispensation.

Din dispensationsansøgning vil blive behandlet i Studienævnet for Læring, it og organisation.

En dispensation kan kun gives efter en individuel, konkret vurdering af den enkeltes adgangsforudsætninger.

Du skal følge den helt almindelige ansøgningsprocedure inde i ansøgningsmodulet, og din ansøgning vil blive videresendt til studienævnet.

 

ADGANG MED SUPPLERINGSAKTIVITETER

Med virkning fra kandidatoptaget pr. 1. februar 2017 kan AAU lægge vægt på op til 30 ECTS-point ud over den adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i bedømmelsen af, om en ansøger opfylder adgangskravene til en kandidatuddannelse. Forudsætningen er, at suppleringsaktiviteterne skal være bestået før afslutning af den adgangsgivende bachelor/professionsbacheloruddannelse.

 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling.

Uddannelsen udbyder ialt 74 studiepladser.

Alle ansøgere, der har ansøgt rettidigt og som opfylder adgangskravene, kan således ikke være garanteret en studieplads.

Såfremt der skal udvælges blandt de kvalificerede ansøgere, vil alene ansøgerens karaktergennemsnit være udslagsgivende på følgende måde:

 • Karaktergennemsnittet for den bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, som ligger til grund for ansøgningen.
 • Er uddannelsen ikke afsluttet, vil karaktergennemsnit blive beregnet på baggrund af de uddannelsesdele, som er bestået på ansøgningstidspunktet.
Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse