AAU logo

It, læring og organisatorisk omstilling (fysisk og digital tilstedeværelse)

Adgangskrav

Adgangskrav

Uddannelsen optager både bachelorer og professionsbachelorer, hvor adgangsbetingelserne er en relevant uddannelse med kompetencer inden for videnskabsteori og metode samt inden for mindst to af følgende områder:

 • Læring, pædagogik, uddannelsesforskning
 • Informationsteknologi, informatik, informationsvidenskab
 • Faglig formidling, fagdidaktik
 • Kommunikation, kultur, globalisering
 • Forandring i organisationer.
   

Eksempler på bacheloruddannelser, der kan give adgang

 • Informationsteknologi - med gennemført ’kommunikationsspor’ (AAU)
 • Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier (AAU) (tidl. Humanistisk informatik)
 • Medialogy (AAU)
 • Organisatorisk Læring (AAU)
 • Pædagogik (RUC, KU)
 • Uddannelsesvidenskab (AU)
 • Informationsvidenskab (AU)
 • Digitale medier og design (ITU)
 • Digital design – it, æstetik og interaktion (AU)
 • Kommunikation og it (KU)
 • Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign (SDU) (tidl. Informations- og kommunikationsvidenskab)
 • Informationsvidenskab og kulturformidling (IVA)
 • Information Management (CBS).
   

EKSEMPLER PÅ PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER, der kan give adgang:

 • Lærer
 • Pædagog
 • Ernæring og sundhed.

Se også AAU’s Uddannelsestjekker
 


Hvis DIN UDDANNELSE IKKE er nævnt på listen

Er din uddannelse ikke nævnt ovenfor som en af dem, der kan give adgang, kan du stadig søge om optagelse. Du skal i så fald oploade nedenståede dokumentation sammen med din ansøgning:

 1. En oversigt over de uddannelser og uddannelsesdele (fx særligt relevante valgfag), du har gennemført
   
 2. Kopi af dit BA-projekt (eller dele heraf)
   
 3. Kopi af udvalgte skriftlige opgaver af særlig relevans jf. uddannelsens adgangskrav.

 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling.

Uddannelsen udbyder ialt 74 studiepladser.

Alle ansøgere, der har ansøgt rettidigt og som opfylder adgangskravene, kan således ikke være garanteret en studieplads.

Såfremt der skal udvælges blandt de kvalificerede ansøgere, vil alene ansøgerens karaktergennemsnit være udslagsgivende på følgende måde:

 • Karaktergennemsnittet for den bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, som ligger til grund for ansøgningen.
 • Er uddannelsen ikke afsluttet, vil karaktergennemsnit blive beregnet på baggrund af de uddannelsesdele, som er bestået på ansøgningstidspunktet.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse