Forskning
Samarbejde

Digitalisering og applikationsudvikling, Cand.it.

Fagligt indhold

På uddannelsen i Digitalisering og applikationsudvikling på Aalborg Universitet kommer du til at beskæftige dig med den nyeste udvikling inden for softwarekonstruktion i forskning og praksis. Undervisningen vil foregå gennem forelæsninger, instruktion i klassen, projektarbejde, workshops, øvelser (individuelt og i grupper), evaluering, refleksion og portfolio arbejde.

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Digitalisering og applikationsudvikling kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm. Bemærk at uddannelsen her stadig figurerer med sit gamle navn, IT-design og applikationsudvikling.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

1. semester: Udvikling af software

Projektmoduler

Kurser

2. semester: UDVIKLING AF EN APPLIKATION

Projektmodul

Kurser


3. semester: VÆLG ET PROJEKT

Projektmoduler

Du skal vælge at arbejde med et af de to nedenstående projektemner:

Kurser


4. semester: kandidatSpeciale

Hele fjerde semester er dedikeret til kandidatspecialet. For at understøtte udviklingen af specialet vil der være kurser i, hvordan man udfører forskning i IT. Kurserne vil knytte sig til det valgte emne for specialet. Når du er færdig med 4. semester, og har bestået den mundtlige eksamen, så er du cand.it. i Digitalisering og applikationsudvikling.

Projektmodul

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde