Forskning
Samarbejde

Digitalisering og applikationsudvikling, Cand.it.

Adgangskrav

Hvis du har en bachelorgrad i Teknoantropologi, Erhvervsøkonomi (HA) eller Sociologi fra Aalborg Universitet, så kan du blive optaget på kandidatuddannelsen i Digitalisering og applikationsudvikling.

Ansøgere med andre baggrunde, for eksempel humaniora eller samfundsvidenskab, vil blive vurderet individuelt.

ADGANGSBEGRÆNSNING

Kandidatuddannelsen i Digitalisering og applikationsudvikling er adgangsbegrænset. Adgangsbegrænsningen betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

UDVÆLGELSE TIL OPTAG BLANDT KVALIFICEREDE ANSØGERE SKER PÅ BAGGRUND AF FØLGENDE KRITERIER (I PRIORITERET RÆKKEFØLGE):

  1. Opnåede karakterer på de kurser og projekter, der er bestået på bacheloruddannelsen ved bedømmelsestidspunktet.
  2. En begrundet ansøgning på én side, hvori du beskriver din motivation for at studere IT design og applikationsudvikling samt din viden om uddannelsen.
  3. Erfaring med projektarbejde og PBL dokumenteret i ansøgningsdokumenterne.

Ikke adgang for teknisk-naturvidenskabelige bachelorer

Bemærk venligst at bacheloruddannelser såsom Datalogi, Informatik og lignende ikke er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i Digitalisering og applikationsudvikling.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav