AAU logo

IT Design and Application Development, Cand.it.

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På uddannelsen i IT Design and Application Development (iDA) på Aalborg Universitet kommer du til at beskæftige dig med den nyeste udvikling inden for softwarekonstruktion i forskning og praksis. Undervisningen vil foregå gennem forelæsninger, instruktion i klassen, projektarbejde, workshops, øvelser (individuelt og i grupper), evaluering, refleksion og portfolio arbejde.

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i IT Design and Application Development. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

1. semester; Udvikling af en softwareapplikation

På 1. semester skal du sammen med din gruppe skrive projekt (15 ECTS) inden for temaet "Development of a software application". Her skal I arbejde med de grundlæggende teknikker i udvikling af applikationer, som kan løse rigtige opgaver til gavn for brugeren. I får desuden erfaring med udvikling af store systemer samt kvalitetskontrol og tests.

På semestret vil du desuden stifte bekendtskab med interaktionsdesign, den menneskelige kognition, perception og hukommelse, og du vil lære at forstå datastrukturer og -typer samtidig med, at du får erfaring med programmering.

Kurser på 1. semester

 • Systems development (5 ECTS)
 • Design and evaluation of user interfaces (5 ECTS)
 • Introduction to programming (5 ECTS)

2. semester; Vælg mellem to projekttemaer

På 2. semester skal du vælge mellem to projektemner (15 ECTS):

 • User-centred software development
 • Innovative software development

User-centred software development

Dette projektemne fokuserer, som temaet afslører, på brugercentreret softwareudvikling. Du kommer til at arbejde med applikation af koncepter, processer og teorier omhandlende brugercentreret udvikling og software engineering. Her skal du bruge de kompetencer inden for programmering, som du har tilegnet dig på 1. semester.

Innovative software development

Her er fokus på applikation af koncepter, processer og teorier inden for innovation og software engineering. Vælger du dette projektemne, vil du bl.a. beskæftige dig med udvalgte krav til et system, dets design og implementering og hvordan disse ting relaterer til hinanden.

På 2. semester skal du i øvrigt lære om paradigmer i udvikling af programmer og systemer, software innovation i moderne virksomheder, modellering af data samt udvikling af databaser.  

Kurser på 2. semester

 • Software engineering (5 ECTS)
 • Software innovation (5 ECTS)
 • Database development (5 ECTS)

3. semester; Empririsk research inden for softwarekonstruktion

På 3. semester skriver du projekt inden for emnet "Empirical research in software development". Projektet fylder denne gang 20 ECTS, altså 2/3 af semestrets ECTS-point. I projektet skal du arbejde med, som titlen antyder, empirisk forskning inden for softwareudvikling. Dette indebærer, at det problem, som du og din gruppe skal arbejde med, skal findes i virkeligheden, og empirisk materiale skal anvendes ved løsningen af problemet. Dette er en vigtig del af uddannelsen, da du her for alvor kommer til at arbejde med softwareudvikling i "den virkelige verden".

Kurser på 3. semester

 • Entrepreneurship (5 ECTS)

Dette kursus indeholder emner som konkurrence- og markedsforhold, forretningsmodeller og -planer, markedsudvikling og markedsføring vækststrategier mm. Det hele relateres naturligvis til softwarekonstruktion. Formålet med kurset er at præsentere og gennemføre en markedsstrategi for en given softwarekonstruktion.

Et af to følgende vælges:

 • Specialisation course in human-computer interaction (5 ECTS)
 • Specialisation course in systems development (5 ECTS)
Specialiseringskurserne

På specialiseringskurserne skal du skrive en videnskabelig artikel, som ligger inden for kursets rammer. Denne artikel skal du præsentere til kursuseksamen, hvor du holder et oplæg på 30 min. baseret på artiklen. Emnevalg mv. aftales typisk med underviseren på kurset, som også kan konferere med din projektvejleder for synergiens skyld. Der gives syv dages forberedelse til eksamen.

4. semester; Speciale i IT Design and Application Development

Dette er dit specialiseringssemester, og det er her, du skriver dit kandidatspeciale (30 ECTS). Hele semestret er helliget arbejdet med dit speciale, og derfor udbydes der ikke kurser. Specialet forsvares ved en mundtlig eksamen.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde