Forskning
Samarbejde

International Relations, Kandidat

Studiets vejleder

Studenterstudievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

► Se mere om studenterstudievejledning her

Mattias Matty

Studenterstudievejleder for Development and International Relations & European Studies (Internationale Forhold).

Fibigerstræde 5, rum 11
9220 Aalborg Ø
E-mail: ia@dps.aau.dk

Træffetid

Torsdage kl. 14.00-16.00
 

Ben Friedrich Bosse

Studenterstudievejleder på Global Refugee Studies under Development and International Relations.

A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV.
E-mail: ia-cph@dps.aau.dk 

 

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Kontakt studiet

KONTAKT STUDIET

Studiesekretær Bettina Overbeck
Fibigerstræde 5, lokale 9
9220 Aalborg Øst
Mail: betove@id.aau.dk
Tlf.: 9940 2826

Studiesekretær Katrine Sandø Stevn (Orlov)
E-mail: sandoe@id.aau.dk

 

Studienævnet for Internationale Forhold