Forskning
Samarbejde

Interaktive Digitale Medier (IndiMedia), Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Interaktive Digitale Medier løber over fire semestre. På hvert semester har du som studerende mulighed for at tone din uddannelse gennem eksempelvis valgfag, workshops og projektemner, så den passer til lige netop dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker.

1. semester er centreret omkring temaet ’Konceptudvikling af interaktive digitale medier’.

På semestret er der fokus på digital narratologi, interaktionsdesign, digital æstetik, oplevelsesdesign med mere. Her indgår du i et problemorienteret projektarbejde, hvilket betyder, at du – enten alene eller i en gruppe – udformer et projekt, der hører under temaet for semestret. På 1. semester har du kurserne 'Metodologi og designpraksis inden for interaktive digitale medier', 'Konceptudvikling af interaktive digitale medier' og 'Forståelsesrammer for interaktive digitale medier'.

2. semester er centreret omkring temaet ’strategisk design og projektledelsesformer’.

På 2. semester indgår ligeledes et problemorienteret projektarbejde. På 2. semester har du projektmodulet 'Strategisk design og projektledelsesformer' hvor du får mulighed for at tilegne dig kompetencer til at analysere, vurdere og designe interaktive digitale medier i relation til bl.a. interessenter, formål, kontekst og proces i et strategisk perspektiv. Desuden kan du vælge ét af disse valgfrie moduler såsom 'Konsulentrollen i teori og praksis', Digital læring i professionelle kontekster' og 'Spildesign & Gamification'.

3. semester udgøres af et praktikophold i national eller international kontekst.

Som studerende får du her mulighed for at indgå i et projektorienteret forløb i en organisation/virksomhed og løse én eller flere konkrete opgaver. Det er helt op til dig selv, hvor du gerne vil i praktik. Mens du er i praktik, udformer du en praktikrapport, som du i slutningen af semestret skal forsvare til en mundtlig eksamen. I løbet af 3. semester skal du også udarbejde en synopsis for dit kandidatspeciale.

Du kan også i stedet for et projektorienteret forløb i en organisation/virksomhed vælge at have et teoretisk og metodisk orienteret forløb. Her arbejder den studerende selvstændigt  med en aktuel problemstilling inden for det interaktive, digitale medieområdets videnskabelige felt. Hensigten er, at den studerende oparbejder en bevidsthed om og indsigt i det at diskutere og formidle en videnskabelige problemstilling. Den studerendes arbejde udmøntes i en videnskabelig artikelform, der indplacerer den videnskabelige problemstilling i et genstandsfelt, redegør for den teoretiske og metodiske ramme samt det akademiske bidrag. 

Et andet tilbud er Computerspil ved det danske akademi for digital interaktiv underholdning (DADIU). Modulet træner de studerende i at arbejde praktisk med computerspilskreation, således at der reflekteres teoretisk, metodisk, teknologisk og organisatorisk over et eller flere koncepter til computerspil, der er udarbejdet i praksis af den studerende under DADIU-forløbet. På modulet udbydes der spilkreationsfunktioner som eksempelvis spil-designer, spil-projektleder og spil-leveldesigner, hvor den studerende vælger at arbejde med en funktion. Modulet er kendetegnet ved en høj grad af involvering fra computerspilindustrien.

4. semester

På dette semester udarbejder du dit kandidatspeciale.
 

Valgmoduler på 1. og 2. semester

Du kan vælge valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier eller ansøge studienævnet om lov til at erstatte det ene eller begge af de valgfrie moduler med valgfag, der tilbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller af andre universiteter.

Se KDMs udbud af valgfag

 

Uddannelsens opbygning

​Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Uddannelsens opbygning kan ses i nedenstående tabel. 

1. sem 2. sem 3. sem 4. sem
Projektmodul: Konceptudvikling af interaktive digitale medier (10) Projektmodul: Strategisk design og projektledelsesformer (20)

Projektmodul: Interaktive digitale medier i praksis (30)

eller

Projektmodul: Computerspil ved DADIU (30)

eller

Projektmodul: Teoretisk forløb inden for det interaktive, digitale medieområde (30)

Kandidatspeciale (30)                         
Metodologi og designpraksis inden for Interaktive digitale medier (10) Valgmodul (10)
Forståelsesrammer for Interaktive digitale medier (10)

 

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Interaktive Digitale Medier kan du læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde