AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Interaktive Digitale Medier (IndiMedia), Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Interaktive Digitale Medier løber over fire semestre. På hvert semester har du som studerende mulighed for at tone din uddannelse gennem eksempelvis valgfag, workshops og projektemner, så den passer til lige netop dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker.

7. semester er centreret omkring temaet ’Konceptudvikling af interaktive digitale medier’.

På semestret er der fokus på digital narratologi, interaktionsdesign, digital æstetik, oplevelsesdesign med mere. På 7. semester indgår et problemorienteret projektarbejde, hvilket betyder, at du – enten alene eller i en gruppe – udformer et projekt, der hører under temaet for semestret. På 7. semester kan du eksempelvis have kurser som ’Agil konceptudvikling i et designforskningsperspektiv’, ’Konceptudvikling af interaktive digitale medier’ og ’Digital narratologi’.

8. semester er centreret omkring temaet ’Projektledelse og strategisk design’.

På 8. semester indgår ligeledes et problemorienteret projektarbejde. På 8. semester kan du eksempelvis have kurser som ’Undersøgelsesdesign til digitale medier’, ’Kreative Processer og Innovationsformer’ samt ’Formidling af Digitalt Design’.

9. semester udgøres af et praktikophold i national eller international kontekst.

Som studerende får du her mulighed for at indgå som praktikant i en organisation/virksomhed og løse en eller flere konkrete opgaver. Det er helt op til dig selv, hvor du gerne vil i praktik. Mens du er i praktik, udformer du en praktikrapport, som du i slutningen af semestret skal forsvare til en mundtlig eksamen. I løbet af 9. semester skal du også udarbejde en synopsis for dit kandidatspeciale.

På 10. semester udarbejder du dit kandidatspeciale.
 

Valgmoduler på 7. og 8. semester

Du kan vælge valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier eller ansøge studienævnet om lov til at erstatte det ene eller begge af de valgfrie moduler med valgfag, der tilbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller af andre universiteter.

Se KDMs udbud af valfag

 

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Interaktive Digitale Medier kan du læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde