Forskning
Samarbejde

Interaktive Digitale Medier (IndiMedia), Kandidat

Adgangskrav til kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier

Adgangskravet til Kandidatuddannelsen i Interaktive Digitale Medier (Aalborg) er en gennemført relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. En bachelor- eller professionsbacheloruddannelse defineres som relevant hvis det centrale fagområde giver kompetence inden for interaktive digitale medier (medier, medieteori, medieteknologi, informationssystemer, IKT, interaktionsteori, menneske-maskine interaktion, kommunikationsteori, kulturteori, organisationsteori, design, videnskabsteori) i et omfang svarende til mindst 60 ECTS-points. 

Følgende bacheloruddannelser giver ret til adgang til Kandidatuddannelsen i interaktive Digitale Medier (Aalborg):

Øvrige bacheloruddannelser der giver adgang til Kandidatuddannelsen i interaktive Digitale Medier (Aalborg):

En række bacheloruddannelser fra andre universiteter end AAU som kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i Interaktive Digitale Medier er f.eks. Medievidenskab, Informationsstudier, Digital design og Digital konceptudvikling. En række andre uddannelser, f.eks. Webudvikling (professionsbachelor) og Digital Konceptudvikling (professionsbachelor).

Se også uddannelsens studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at studienævnet ikke på forhånd kan foretage en vurdering af, om en ansøger har de nødvendige forudsætninger for at blive optaget på uddannelsen. Denne vurdering finder først sted, når der indsendes en konkret ansøgning om optagelse på uddannelsen.

udvælgelseskriterier Gældende for optaget september 2022

Kvalificerede ansøgere prioriteres på baggrund af en optagelsessamtale kombineret med en optagelsesprøve. Optagelsesprøven har form af en mindre refleksionsopgave, der udarbejdes og indsendes før samtalen. Prioriteringen sker på baggrund af en samlet vurdering.

Ansøgere der ikke besvarer optagelsesprøven og/eller møder op til samtalen vil i udvælgelsen af kvalificerede ansøgninger blive vurderet uden.

Ansøgere med retskrav skal ikke deltage i hverken optagelsesprøve eller optagelsessamtale.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Interaktive Digitale Medier i Aalborg. Det betyder at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der kan få en studieplads tilbudt.

Uddannelsen forventer at udbyde i alt 35 studiepladser.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • Antal beståede ECTS inden for området interaktive digitale medier udover de 60 ECTS-point, der er adgangskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse.
  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for det kommunikationsvidenskabelige fagområde til og med bacheloruddannelsens næstsidste semester. (dokumentation i form af studiejournal eller tilsvarende).
  • Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker endvidere på baggrund af en motiveret ansøgning. Læs en generel beskrivelse af, hvordan du skriver en motiveret ansøgning.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav