AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Interaktive Digitale Medier (IndiMedia), Kandidat

Adgangskrav til kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier

Følgende bacheloruddannelser giver ret til adgang til Kandidatuddannelsen i interaktive Digitale Medier (Aalborg):

Øvrige bacheloruddannelser der giver adgang til Kandidatuddannelsen i interaktive Digitale Medier (Aalborg):

For at en bacheloruddannelse vurderes at være relevant, skal dens centrale fagområder give kompetencer inden for interaktive digitale medier (medier, medieteori, medieteknologi, informationssystemer, ikt, interaktionsteori, menneske-maskine interaktion, kommunikationsteori, kulturteori, organisationsteori, design, videnskabs- og erkendelsesteori) i et omfang svarende til mindst 60 ECTS-point, eller hvor kernefaglige elementer i et omfang svarende til 60 ECTS-point er sammenfaldende med bacheloruddannelsen i interaktive digitale medier, kommunikation eller informationsvidenskab.

Se også uddannelsens studieordning.

Bemærk af professionsbacheloruddannelser vurderes efter ovenstående relevansbeskrivelse.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at studienævnet ikke på forhånd kan foretage en vurdering af, om en ansøger har de nødvendige forudsætninger for at blive optaget på uddannelsen. Denne vurdering finder først sted, når der indsendes en konkret ansøgning om optagelse på uddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Interaktive Digitale Medier i Aalborg. Det betyder at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylderr adgangskravene, der kan få en studieplads tilbudt.

Uddannelsen forventer at udbyde i alt 50 studiepladser.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • Antal beståede ECTS inden for området interaktive digitale medier udover de 60 ECTS-point, der er adgangskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse.
  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for det kommunikationsvidenskabelige fagområde til og med bacheloruddannelsens næstsidste semester. (dokumentation i form af studiejournal eller tilsvarende).
  • Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker endvidere på baggrund af en motiveret ansøgning. Læs en generel beskrivelse af, hvordan du skriver en motiveret ansøgning.
Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse