AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Interaktionsdesign, cand.scient.

Fagligt indhold

Studerende tester deres prototype

Aalborg Universitets kandidatuddannelse i Interaktionsdesign er stærkt designorienteret, og den knytter sig til internationalt anerkendt forskning i industriel design og interaktionsdesign ved AAU. Som kandidat i Interaktionsdesign er man i stand til at vurdere kvaliteten af et avanceret interaktionsdesign og at analysere et kompliceret interaktionsdesignproblem. Desuden lægger uddannelsen op til, at du selv udforsker og søger at anvende de nyeste teknologier fra forskningen i interaktionsdesign. Endelig lærer du at konstruere avancerede prototyper og at arbejde med systemudviklingsprocesser fra a-z, og du får erfaring med avancerede interaktive teknologier som pervasive computing, surface-computing, multi-touch, tangible UIs og 3D.

Kandidatuddannelsen i Interaktionsdesign indeholder, ligesom bacheloruddannelsen, elementer fra fagområderne interaktionsdesign, datalogi og industriel design. 

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.


1. semester: Designstudie 1

På 1. semester af kandidatuddannelsen i Interaktionsdesign skal du og din gruppe lave projekt under temaet "Designstudie 1". Et design studio eller designstudie er et fysisk rum, der er særligt indrettet til formålet. Gennem projektet lærer du at arbejde med interaktionsdesign i en designstudiekontekst, hvor der fokuseres på udveksling af designideer og refleksion. Der lægges vægt på, at du kommer individuelt på banen, og du vil derfor blive udfordret gennem udveksling af designideer i dynamiske grupper af studerende, som skifter gennem semestret. Projektet skal dokumenteres via en individuel portfolio og refleksion, samt et gruppebaseret komplet og konkret designkoncept.

Projektmodul

Kurser

Du skal herudover vælge et kursus blandt følgende:


2. semester: Designstudie 2

Formålet med projektarbejdet på 2. semester er, at du får indsigt i teamarbejde og organisering af designarbejde i et designstudie med fokus på samarbejde i grupper og mellem grupper samt i udviklingen af ét konkret sammenhængende interaktivt designkoncept. Der lægges specielt vægt på udarbejdelsen af en original og innovativ løsning. Du og din projektgruppe kommer til at arbejde med både de interaktive og designmæssige forhold af designkonceptet, og projektet skal dokumenteres gennem en interaktiv installation, der kan indgå i en større udstilling.

Projektmodul

Kurser

Du skal herudover vælge et kursus blandt følgende:

3. semester: Forspecialisering i interaktionsdesign

Tredje semesters projektarbejde er direkte forberedende til dit speciale, som du skal lave på 4. og sidste semester af uddannelsen. Du skal arbejde med og formidle et aktuelt forskningsproblem inden for interaktionsdesign, således at du på kan lave dit speciale projekt på baggrund heraf. Du vælger emnet for dit projekt sammen med din vejleder. Projektarbejdet fylder 2/3 af tiden, og derfor har du kun to kurser - et i entreprenørskab og et specialiseringskursus.

På semestrets eneste obligatoriske kursus skal du lære om iværksætteri og forretningsudvikling relateret til software (information og kommunikationsteknologi). Dette inkluderer bl.a. videnskabelige tilgange til entreprenørskab, konkurrence- og markedsvilkår samt forretningsmodeller og -planer. Formålet med kurset er, at du får viden om interaktionsdesignmarkedet og lærer om hvordan det fungerer.

Projektmodul

Kurser

Du skal herudover vælge et specialiseringskursus blandt følgende:


4. semester: kandidatSpeciale 

På 4. semester udbydes ingen kurser, da hele semestret er tilegnet arbejdet med dit speciale. Dette kan laves inden for et af de to specialiseringsområder, menneske-maskine interaktion eller systemudvikling. Begge emner er brede, dvs., at du har rige muligheder for at vælge netop det underemne, som du finder allermest interessant. Specialet udarbejdes som nævnt ovenfor på baggrund af dit arbejde på 3. semester. Når du er færdig med 4. semester, er du cand.scient. i Interaktionsdesign.

Projektmodul

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde