AAU logo

Interaktionsdesign, cand.scient.

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Aalborg Universitets kandidatuddannelse i Interaktionsdesign er stærkt designorienteret, og den knytter sig til internationalt anerkendt forskning i industriel design og interaktionsdesign ved AAU. Som kandidat i Interaktionsdesign er man i stand til at vurdere kvaliteten af et avanceret interaktionsdesign og at analysere et kompliceret interaktionsdesignproblem. Desuden lægger uddannelsen op til, at du selv udforsker og søger at anvende de nyeste teknologier fra forskningen i interaktionsdesign. Endelig lærer du at konstruere avancerede prototyper og at arbejde med systemudviklingsprocesser fra a-z, og du får erfaring med avancerede interaktive teknologier som pervasive computing, surface-computing, multi-touch, tangible UIs og 3D.

Kandidatuddannelsen i Interaktionsdesign indeholder, ligesom bacheloren, elementer fra fagområderne interaktionsdesign, datalogi og industriel design. Du vil bl.a. blive undervist i avanceret menneske-maskine interaktion, programmering og systemudvikling.

Se mere i studieordningen for kandidatuddannelsen i Interaktionsdesign. Vi gør opmærksom på, at studieordningen er foreløbig og der kan således forekomme mindre ændringer fremadrettet.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

1. semester; Design studio 1

På 1. semester af kandidatuddannelsen i Interaktionsdesign skal du og din gruppe lave projekt under temaet "Design studio 1". Et design studio eller designstudie er et fysisk rum, der er særligt indrettet til formålet. Gennem projektet lærer du at arbejde med interaktionsdesign i en designstudiekontekst, hvor der fokuseres på udveksling af designideer og refleksion. Der lægges vægt på, at du kommer individuelt på banen, og du vil derfor blive udfordret gennem udveksling af designideer i dynamiske grupper af studerende, som skifter gennem semestret. Projektet skal dokumenteres via en individuel portfolio og refleksion, samt et gruppebaseret komplet og konkret designkoncept.

Kurser på 1. semester

 • Interaktionsdesign 4: Designstudiemetoder
 • Avancerede emner inden for menneske-maskine interaktion

Ét af følgende vælges:

 • Design af værdien
 • Software engineering
 • Tidstro software
 • Computergrafik programmering

Som støtte til projektarbejdet vil du i kurserne bl.a. blive undervist i begreber, metoder og teknikker til arbejdet med interaktionsdesign i et designstudie. Du vil komme til at arbejde med forskellige former for sketching i interaktionsdesign, med systematisk kritik af eget og andres design, og med kommunikation af designideer og koncepter. Desuden vil du blive undervist i menneske-maskine interaktion.

Blandt de fire valgfri kurser kan du bl.a. komme til at arbejde med skandinavisk designkultur, professionel udvikling af programmer og systemer, realtidssystemer og programmeringssprog samt multimedieapplikationer og billedbehandling.

2. semester; Design studio 2

Formålet med projektarbejdet på 2. semester er, at du får indsigt i teamarbejde og organisering af designarbejde i et designstudie med fokus på samarbejde i grupper og mellem grupper samt i udviklingen af ét konkret sammenhængende interaktivt designkoncept. Der lægges specielt vægt på udarbejdelsen af en original og innovativ løsning. Du og din projektgruppe kommer til at arbejde med både de interaktive og designmæssige forhold af designkonceptet, og projektet skal dokumenteres gennem en interaktiv installation, der kan indgå i en større udstilling.

Kurser på 2. semester

 • Udvikling af mobile applikationer
 • Softwareinnovation

Ét af følgende vælges:

 • Fremtid, teknologi og form
 • Avancerede emner inden for systemudvikling
 • Avanceret programmering
 • Realtids interface og interaktioner

I kurserne får du fx erfaring med anvendelse af værktøjer i udviklingen af en konkret mobil applikation til en specifik case, og du kommer til at arbejde med innovation, produkter og processer inden for softwareudvikling. Der er igen fire valgfri kurser, hvor du som på 1. semester skal vælge et. Her kan du komme til at arbejde med æstetik og industrielt design, udvikling af systemer til komplekse sammenhænge, fx understøttelse af samarbejde i organisationer, vidensintensive systemer og informationsinfrastruktur, avancerede programmeringsteknologier og -sprog eller integrerede multimodale systemer.

3. semester; Forspecialisering i interaktionsdesign

3. semesters projektarbejde er direkte forberedende til dit speciale, som du skal lave på 4. og sidste semester af uddannelsen. Du skal arbejde med og formidle et aktuelt forskningsproblem inden for interaktionsdesign, således at du på kan lave dit speciale projekt på baggrund heraf. Du vælger emnet for dit projekt sammen med din vejleder.

På 3. semester fylder projektarbejdet 2/3 af tiden, så her har du kun to kurser. Et i entreprenørskab og et specialiseringskursus.

Kurser på 3. semester

 • Entreprenørskab

På semestrets eneste obligatoriske kursus skal du lære om iværksætteri og forretningsudvikling relateret til software (information og kommunikationsteknologi). Dette inkluderer bl.a. videnskabelige tilgange til entreprenørskab, konkurrence- og markedsvilkår samt forretningsmodeller og -planer. Formålet med kurset er, at du får viden om interaktionsdesignmarkedet og lærer om hvordan det fungerer.

Ét af følgende vælges:

 • Specialiseringskursus i menneske-maskine interaktion
 • Specialiseringskursus i systemudvikling

Du vælger naturligvis specialiseringskursus efter hvilken specialisering, du ønsker. I kurset om menneske-maskine interaktion skal du på baggrund af en videnskabelig artikel inden for feltet lære at give en klar og forståelig præsensation af artiklens centrale emner, herunder dens præmisser, problemstilling(er), teori, metoder, resultater og konklusioner. Til kursets eksamen skal du nemlig give en 30 minutters præsentation af en sådan artikel. Det samme gør sig gældende for kurset i systemudvikling. På denne måde opnår du dybtgående indsigt i centrale emner inden for det felt, du har valgt at specialisere dig i, og du bliver øvet i at arbejde med videnskabeligt materiale.

4. semester; Speciale i interaktionsdesign

På 4. semester udbydes ingen kurser, da hele semestret er tilegnet arbejdet med dit speciale. Dette kan laves inden for et af de to specialiseringsområder, menneske-maskine interaktion eller systemudvikling. Begge emner er brede, dvs., at du har rige muligheder for at vælge netop det underemne, som du finder allermest interessant. Specialet udarbejdes som nævnt ovenfor på baggrund af dit arbejde på 3. semester.

Når du er færdig med 4. semester, er du cand.scient. i Interaktionsdesign.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde