Forskning
Samarbejde

Intelligent reliable systems, civilingeniør

Fagligt indhold

Integrated circuit board

SE STUDIEORDNINGen FOR INTELLIGENT RELIABLE SYSTEMS

 

Civilingeniøruddannelsen i Intelligent Reliable Systems på Aalborg Universitet Esbjerg består af fire semestre. På denne side gives bl.a. eksempler på udvalget af kurser på uddannelsen, og du kan også læse mere om specialiseringen i Intelligent Reliable Systems.


1. semester; systemidentifikation og estimering

På 1. semester fokuseres projektmodulet på identifikation og/eller estimering af systemer til styring og design. Det kan være systemer fra den kemiske industri, offshore olie- og gasindustrien, mekaniske systemer, robotter eller andre systemer med krav til identifikation og/eller estimering.

Eksempler på 1. semesterprojekter:

 • Modelling and control of electro-magnetic levitation train system
 • Superheat dynamic identification and estimation in commercial refrigeration systems
 • Estimation of indoor climate dynamic model
 • Fatigue modelling of mechanic systems (e.g. wind turbine’s driver-train system and offshore rigs).

Kurserne på 1. semester

I kurserne skal du lære om den teoretiske ramme, som definerer stokastiske processer. Du vil opnå viden om de grundlæggende principper for systemdesign, og du vil blive fortrolig med systematiske metoder til modellering af komplekse og fleksible mekaniske strukturer. På 1. semester er der desuden tre valgfag, hvoraf du skal vælge ét.
 

2. semester; fejldiagnosticering og pålidelighedsanalyse

Dit 2. semesterprojekt skal handle om udfordringer i forbindelse med overvågning af behandlingssystemer. Dette kan være en kemisk proces, et mekanisk system eller hvilket som helst andet sikkerhedskritisk system. Du og din projektgruppe vælger selv det system, som I har lyst til at arbejde med. I forbindelse med det valgte system skal I inddrage systemets pålidelighed, bestemme dets Fault Detection and Diagnosis (FDD) og baseret herpå vælge en FDD løsning, som skal implementeres på en realtidsplatform og testes, enten via computersimulationer eller hardware.

Eksempler på 2. semesterprojekter:

 • Online monitoring and diagnosis of a power generation plant
 • Wind turbine condition monitoring and fault detection
 • Reliable three-phase separator level control in offshore oil & gas production
 • Model-based diagnosis of bearing/rotor faults in inductive motors.

Kurser på 2. semester

På 2. semester er alle kurserne obligatoriske, og du skal lære om industrielle automationsprocesser, nonlineær reguleringsteori, fejlmodellering og -detektabilitet samt de grundlæggende principper for pålidelighedsmodellering og -analyse.
 

3. semester; DESIGN AF INTELLIGENTE PÅLIDELIGE SYSTEMER / AVANCERET REGULERING OG ESTIMERINGSTEKNOLOGI

På uddannelsens 3. semester skal du træffe en række valg – der er to projekttemaer og tre valgfag. Du skal vælge ét af projekttemaerne og to af kurserne.

Projekttema: Design af intelligente pålidelige systemer

Hvis du vælger dette tema til dit 3. semesterprojekt, kommer du til at arbejde med designudfordringer inden for pålidelighedsstyring af et system, som du selv vælger. Det kan være en kemisk proces, et mekanisk system eller hvilket som helst andet sikkerhedskritisk system. I arbejdet skal du og din gruppe inddrage fejltolerant regulering, og I skal bestemme strategier og metoder til fejltolerant design. Den løsning, som I kommer frem til, skal implementeres på en realtidsplatform og testes, enten via computersimulationer eller hardware.

Projekteksempler

 • Fault-tolerant control of a coal-fired power plant
 • Design of self-repairing UAV flight control systems
 • Fault-tolerant power grid
 • Reliable modelling and control of a distillation column for biofuel production.

Projekttema: Avanceret regulering og estimeringsteknologi

Et projekt inden for dette tema skal basere sig på en designudfordring inden for avanceret regulering og/eller estimeringsteknologi. Det kan være en kemisk proces, et mekanisk system eller hvilket som helst andet sikkerhedskritisk system. I arbejdet skal du og din gruppe – som projekttemaet indikerer - inddrage avanceret teknologi i stedet for grundlæggende regulering eller estimering. Den løsning, som I kommer frem til, skal implementeres på en realtidsplatform og testes, enten via computersimulationer eller hardware.

Projekteksempler

 • Model predictive control of networked power generation
 • Optimal scheduling and control of a pumping station with multiple pumps and configurations
 • Advanced control and optimisation of indoor climate regulation for live stocks.

Kurser på 3. semester

I kurserne kan du vælge at arbejde med grundlæggende emner inden for avanceret regulering med selvjusterende mekaniske og optimal reguleringsteknik, intelligente reguleringsmetoder og pålidelighedsorienteret design, eller metoder, værktøjer og applikation inden for maskinlære.
 

4. semester; kandidatspeciale

På 4. semester er der ingen kurser, da hele semestret er dedikeret til arbejdet med dit kandidatspeciale.

Eksempler på specialer:

 • Calibration and control of an intelligent electro-hydraulic valve
 • Optimal ventilation control for living quarter at an offshore oil & gas platform
 • Smart braking system for modern wind turbines
 • Energy-efficient superheat control for commercial refrigeration systems
 • Intelligent anti-slug control for offshore oil & gas production.

Når du er færdig med 4. semester, er du civilingeniør i Intelligent Reliable Systems, på engelsk Master of Science, MSc.


 

Læs mere om Optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde