Forskning
Samarbejde

Intelligent Reliable Systems, civilingeniør

Byggeplads med kraner ved skumring

Intelligent Reliable Systems, civilingeniør

Hvis du vil arbejde med udvikling af elektronik og software og skabe systemer og produkter, så er Intelligent Reliable Systems (IRS) for dig.

søg optagelse på Intelligent Reliable Systems


En civilingeniøruddannelse i Intelligent Reliable Systems (Intelligente Pålidelige Systemer) fra AAU Esbjerg giver dig optimale muligheder for at påvirke den teknologiske udvikling, både regionalt, nationalt og internationalt. Du kommer til at realisere visioner og løse tekniske problemer til nytte for mennesker og vores omgivelser.

På uddannelsen beskæftiger du dig bl.a. med proceskontrol, pålidelighedskrav, fejldetektion og diagnose i dynamiske software- og hardwaresystemer, og du forener den teknisk/teoretiske side med den praktiske.

Selve uddannelsen inddrager pålidelighedskrav til både software og hardware og forener dermed den tekniske/teoretiske side med den praktiske. Et eksempel er godshåndtering i industrihavne. Hvis ikke de computerstyrede kraner er fuldstændig pålidelige, man risikere alvorlige funktionssvigt med alvorlige følger.

Et helt andet sted, hvor der er altafgørende, at man kan stole på de computerstyrede systemer, er i den biokemiske branche, hvor små unøjagtigheder i processerne kan få fatale konsekvenser.

Du bliver i stand til at udvikle intelligente pålidelige systemer og planlægge implementeringen i det praktiske arbejde med automatiseringsprocesser.

Nyhed

Du har mulighed for en seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg, klik på grafikken herunder og læs mere.

Intelligent Reliable Systems er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, lige som det vil være et krav, at du møder op stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Uddannelsens baggrund

Civilingeniøruddannelsen i Intelligent Reliable Systems er skabt i et samarbejde mellem data- og elektronik-afdelingerne på Aalborg Universitet Esbjerg, og kan dermed trække på ekspertise fra begge områder. Selve uddannelsen inddrager, som en af de første uddannelser, pålidelighedskrav til både software og hardware, og forener dermed både den teknisk/teoretiske side og de praktiske.
 

læs mere om fagligt indhold

testimonials

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

 • +

  PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

  Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

 • +

  TEAMWORK

  Du og dine medstuderende arbejder sammen i grupper baseret på jeres fælles interesseområder og ambitionsniveauer. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigere kan lære dine medstuderende at kende. Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet.

 • +

  SAMARBEJDE MED ERHVERSLIVET

  Institut for Energiteknik har et tæt samarbejde med erhvervslivet inklusiv førende virksomheder inden for fagområdet. Det betyder, at du som studerende kan arbejde med aktuelle problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du, allerede mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

 • +

  DIN UNDERVISER FORSKER

  På Institut for Energiteknik drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle tidsskriftsartikler. Læs mere om undervisning på AAU og forskningsmiljøerne, der er tilknyttet Institut for Energiteknik.

 • +

  LABORATORIER I VERDENSKLASSE

  På Institut for Energiteknik arbejder du under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorierne på Institut for Energiteknik.

 • +

  STUDIEBYEN ESBJERG

  Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer.
  Læs mere om studieliv i Esbjerg og hvordan det er at leve som studerende i Esbjerg.

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Aalborg Universitet bedst i EuropaTager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.
 

Engineer the future


like institut for energiteknik på facebook

Læs mere om uddannelsen'

Du får viden om

 • Automatiseringssystemer
 • Kontrol- og overvågningssystemer
 • Fejlbehandling og -diagnose

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen