AAU logo

Integrated Food Studies

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Det overordnede formål med uddannelsen er at give de studerende redskaber til at agere strategisk og tænke helhedsorienteret i forhold til mad.

Tre fagretninger - fødevaresociologiske netværk, folkesundhed og designprocesser.

De tre fagretninger, der er involveret i denne uddannelse, gør det muligt på 3. semester at vinkle sin kandidatgrad i en af de tre retninger med et 20 point projektarbejde inden for ét af de tre fagområder.

Dermed kan de studerende fordybe sig i enten fødevaresociologiske netværk, folkesundhed eller designprocesser. I de øvrige projekter stilles der krav om, at mindst to af de tre fagretninger er repræsenteret (dog kan én af dem vægtes højst) for at sikre, at studiet forbliver helhedsorienteret.

UNDERVISNING EFTER PBL-MODELLEN

Som en del af Aalborg Universitet vil kandidatuddannelsen arbejde ud fra Problembaseret Læring–modellen (PBL). Hvert semester er 15 ECTS point sat af til kurser og 15 ECTS point til projektarbejde. Projektarbejdet foregår typisk i grupper på 4-6 personer. PBL-tilgangen på Aalborg Universitet indebærer desuden, at der arbejdes med samfundsrelevante problemstillinger typisk med afsæt i cases og konkrete problemstillinger hentet fra den virkelige verden, f.eks. ved at samarbejde med en virksomhed, organisation eller en kommune.

1. semester

Welfare Foodscapes 

På 1. semester har du følgende moduler: 

 • Mapping Meals and their Spaces 
 • Actor Mapping in Food Networks 
 • Meal Systems and Technologies 

 

2. semester

Foodscapes – Enterprises 

På 2. semester undervises du i nedenstående moduler:

 • Governance and Change Management in Modern Food Systems 
 • Mapping Food and its Structures 
 • Public Health Nutrition 

3. semester

På 3. semester er det muligt at vælge mellem 4 forskellige specialiseringsprojekter: 

 • Integrated Foodscapes
 • Food Design
 • Changing Public Food Systems
 • Food studies and Network 

​Ved siden af det valgte projekt, følger du følgende tre moduler: 

 • Strategic Communication and Staging on Food, Sustainability and Health 
 • Food Concept Design: Mapping Strategic and Service-Oriented Possibilities within Food Businesses 
 • Food Innovation and Entrepreneurship 

Efterfølgende kan du vælge at kombinere dig valgte projektmodul i et udvidet kandidatspeciale på 45 ECTS.

4. semester

Kandidatspeciale

På 4. semester skriver du dit kandidatspeciale.  

Her skal du gøre rede for dine valg af metodiske og teoretiske tilgange til at belyse en problemstilling inden for et fødevarerelateret felt og argumentere for valg af tilgang ud fra kendskab til de tre hovedfagfelter. 

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde