AAU logo

Integrated Food Studies, Kandidat

Integrated Food Studies

Integrated Food Studies

Vil du fremme lokale og sunde fødevarefælleskaber? Kan du se dig selv styrke madkulturen? Vil du sikre beslutningstagere i det offentlige og private en relevant, videnskabelig dokumentation? Så skal du læse kandidatuddannelsen i Integrated Food Studies.

Integrated Food Studies (Integrerede Fødevarestudier) er en international kandidatuddannelse, der beskæftiger sig med udfordringer inden for sundhed, bæredygtighed og forbrug. Uddannelsen har en helhedsorienteret tilgang til fødevarestudier og beskæftiger sig med hele fødevarekæden - fra produktion og forarbejdning til køkkener, måltider og forbrug.

 

 

Fødevaresociologi og -innovation, folkesundhedsvidenskab og design

Uddannelsen bygger på en sammentænkning af tre forskellige retninger: fødevaresociologi og -innovation, folkesundhedsvidenskab og design. Du vil som studerende få indblik i udfordringer og muligheder i fødevareproduktion og offentligt/privat forbrug. Dermed får du unikke færdigheder til at analysere komplekse problemstillinger indenfor feltet og mulighed for at formulere nye innovative løsninger til de kommende års udfordringer på fødevareområdet.
 
Gennem studier af fødevareproduktion, forarbejdning og forbrug fokuserer uddannelsen på både nutidige og historiske praksisser omkring mad. Uddannelsen inddrager studier af både mainstream og alternative fødevarenetværk, ernæringsfaglige aspekter og giver samtidig de studerende erfaringer med produktinnovative og gastronomiske processer. Du vil også tilegne dig metoder til at lede forandrings- og interventionsprocesser indenfor madområdet. Fælles for det hele er et fokus på bæredygtighed og innovation i fødevaresektoren.
 

En helhedsorienteret tilgang til fødevarer

Med denne kandidatuddannelse vil du få kompetencer, der udvider den faglighed, du allerede har fra en fødevarerelateret bacheloruddannelse. Den helhedsorienterede tilgang til fødevarer vil gøre dig i stand til at navigere i forhold til komplekse problemstillinger både i forbindelse med nye løsningsmodeller for den offentlige sektor og for fødevarevirksomheder eller fælles og individuelle madpraksisser. 

 

Undervisning på engelsk

Kandidatuddannelsen udbydes som en engelsk kandidatuddannelse, og der forventes at være både danske og internationale studerende på uddannelsen.

Uddannelsen flyttes til KU pr. 1. september 2018

Uddannelsen i Integrated Food Studies overflyttes til Københavns Universitet pr. 1. september 2018.

Du skal stadig søge optagelse gennem Aalborg Universitet, men når du starter på uddannelsen, vil du altså være studerende på Københavns Universitet.

Du får viden om

  • Design og gastronomi - Fødevaresociologi
  • Fødevarepolitik-udvikling og governance
  • Folkesundhedsernæring

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen