Forskning
Samarbejde

Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship, civilingeniør

Nordisk kandidatuddannelse i fremtidens bæredygtige IKT-løsninger

Nordisk kandidatuddannelse i fremtidens bæredygtige IKT-løsninger

Software spiller en stadigt større rolle i vores samfund og i løsningen af de største udfordringer, som vi står over for i øjeblikket, fx klimaændringer.

Denne kandidatuddannelse i fremtidens bæredygtige IKT-løsninger sigter mod at uddanne eksperter, der kan designe etiske, brugbare og sikre softwareløsninger til en bæredygtig fremtid, hvor vi værner om privatliv og fortrolige oplysninger. Uddannelsen fokuserer på viden, færdigheder og kompetencer inden for IKT og software, design, udvikling og implementering af digitale løsninger og tjenester, bæredygtige og etiske beslutninger samt brugeroplevelse og privatliv.

Uddannelsen giver kompetencer inden for softwareudvikling, teknologier og systemarkitektur, digitalisering og innovation - alt sammen med et bæredygtigt mål og en grundlæggende efterspørgsel. Studerende kan specialisere sig i bæredygtige digitale transformationer eller innovation og digital bæredygtighed.

Det er en dobbelt-degree nordisk kandidatuddannelse i fremtidens bæredygtige IKT-løsninger, der er udviklet i samarbejde med Lappeenranta University of Technology (LUT), Finland. Programmet kombinerer ingeniøruddannelsen i software på LUT med ingeniøruddannelsen i IKT på AAU. Studerende, der er optaget på denne dobbelt-degree uddannelse, modtager et eksamensbevis fra de to universiteter, forudsat at de har opfyldt kravene begge steder.

Studerende kan deltage i undervisningen enten som holdundervisning eller online. For studerende, der ansøger om uddannelsen gennem AAU, indeholder uddannelsen mulighed for ophold på Lappeenranta University of Technology i en periode under studiet.

Man kan specialisere sig i et af to områder: Bæredygtig software engineering eller Bæredygtige IKT-tjenester. Specialiseringerne tilbydes i løbet af uddannelsens tredje semester.

  • Specialiseringen i bæredygtige IKT-løsninger på Aalborg Universitet København bygger på internetteknologier ud fra et bæredygtigt perspektiv.
  • Specialiseringen inden for bæredygtig softwareteknik på LUT er baseret på kernen i uddannelsen til softwareingeniør og anvender bæredygtig tankegang.

Indsend din ansøgning til denne uddannelse via enten Aalborg Universitet København eller Lappeenranta University of Technology.