Forskning
Samarbejde

Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship, civilingeniør

Fagligt indhold

På uddannelsen i Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship (ICTE) kommer du til at læse sammen med både danske og internationale studerende. Nogle af de internationale studerende læser et eller to semestre af uddannelsen som gæstestuderende, mens andre læser den fulde kandidat.

Se også studieordningen for kandidatuddannelsen i Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

DE 4 SEMESTRE

 • Alle kurser på første og andet semester er obligatoriske
 • Der er et obligatorisk fag på 3 semester
 • Specialet er obligatorisk på 4 semester
   
1. Semester - Services og platforms


Alle tre fag på første semester obligatoriske.

Projekt

 • Services and platforms (15 ECTS)

  Semesterprojektet på første semester har temaet “Services og platforme”, og det fokuserer på samspillet mellem teknologier og forretningsudvikling. Det handler om, hvordan state-of-the-art Internet- og kommunikationsteknologier kan bidrage til at skabe værdi og afhjælpe konkrete brugerbehov, og hvordan værdiskabelsen kan realiseres i form af services og løsninger. På grundlag af en detaljeret analyse af brugerbehov, teknologier og marked opstiller du en kravspecifikation for en realistisk service og en realistisk forretningsmodel for de involverede aktører. Du analyserer de konkrete data, som indgår, og de bedst egnede teknologier og foretager en konceptuel udvikling af en service og den tilhørende servicearkitektur.

Kurser

 • Innovation and Business Models (5 ECTS)

  Kurset giver de studerende teori-baseret viden om innovation og forretningsmodeller for virksomheder og andre institutioner inden for IKT-sektoren og virksomheder og institutioner, som bruger IKT-systemer i deres professionelle aktiviteter. Kurset vil således assistere de studerende i at analysere forretningsudvikling og skabe et grundlag for udvikling af nye produkter og forretningsaktiviteter. De centrale teorielementer i kurset omhandler netværksøkonomi, informationsmarkeder, transaktionsomkostninger, innovationsteori og teori vedr. forretningsmodeller.

 • Communication Systems (5 ECTS)

 • Kurset vedrører bredbåndsinfrastrukturer og deres udvikling, herunder mobile og trådløse netværk som 3G, 4G og 5G, samt broadcast netværk og -platforme og deres udvikling - “det 'fremtidige Internet' og “fremtidens broadcast".
  Du vil lære om teknologier og principper for det fysiske lag, såsom spektrumanvendelse og -begrænsninger, avanceret modulation, multiplexing-teknikker og kanalkodning i udvalgte systemer. Derudover vil du arbejde med mobile systemer og teknologier, herunder 3G, 4G og 5G, mobile cellulære systemer, samt maskinkommunikation og andre 5G-teknologier. Du vil blive undervist i digitale broadcast-netværk (radio og tv), såsom kabel-, satellit- og jordbaserede netværk, samt nye og moderne løsninger til distribution af audio / video-indhold, såsom streaming-teknologier, HBB-TV (Hybrid Broadband Broadcast ) og over-the-top TV (OTT-TV). Kurset vedrører yderligere udviklingen af faste bredbåndsinfrastrukturer såsom DSL-, DOCSIS- og fiberbaserede infrastrukturer.

 • Internet Technologies and Service Architectures (5 ECTS)

  Dette kursus handler om opbygning, protokoller og designprincipper for Internettet og “the World Wide Web” (WWW), og det har fokus på, hvordan Internettet kan understøtte distribution af indhold og services. WWW behandles som et verdensomspændende netværk af distribuerede ressourcer, som kan tilgås og sammensættes til services, der understøtter konkrete brugerbehov. Det er ikke et programmeringskursus, men et kursus, som giver dig indblik i de nyeste teknologier og service-arkitekturer og deres potentiale. Du lærer både om klassiske principper som Web 2.0, Web 3.0, REST og Service Oriented Architectures, og de nyeste muligheder i form af browser-funktionalitet, Web API’er, OTT streaming, Internet of Things, cloud-teknologier og micro services. Du får også viden om, hvordan web-teknologier og principper i stigende grad indgår i fremtidens tele- og mobilnetværk, f.eks. i form af hardware-virtualisering og IP-baserede services.

 

2. semester - ICT Services: design and ARCHITECTURES


2 semester består af et 10 ECTS semester projekt samt fire 5 ECTS fag.

Projekt

 • ICT services: Design and Architechtures (10 ECTS)

  Semesterprojektet på 2. semester har det overordnede tema “ICT services: Design og arkitekturer”, og det bygger på den viden, der er opbygget på 1. semester. 

  Fokus er på udvikling af services, med særlig vægt på data, data flow og service-arkitekturer, som er nødvendige for at realisere en konkret service. Mange typer af data kan indsamles og processeres, og det er vigtigt at vide, hvordan de behandles på den rigtige måde, når man skal udvikle en service. Særligt skal man være opmærksom på håndtering af personlige data fra brugerne af en service, dvs. privatlivsbeskyttelse såvel som lovgivningsmæssige og etiske aspekter. Du vil have 4 kurser og et reduceret semesterprojekt på 10 ECTS, og din service skal relatere til et eller flere af de 4 kurser: “Identity and access management”, “machine learning”, “user experience and computer ethics” samt “Internet services and governance”, som hver især bidrager med forskellige perspektiver.

Kurser

 • Internet Services and Governance (5 ECTS) 

  Kurset har fokus på Internet serviceydelser, økonomi og ledelse og ser på netværksaspekter såvel som serviceydelser, som leveres via Internet herunder e-government og brugeradgang. Ledelse af Internet er meget mere omfattende end specifikke ledelsesinstitutioner og inkluderer telekommunikationsregulering såvel som forskellige aspekter af service-og indholdsregulering såsom regulering af broadcast-lignende kommunikation og intellektuel ejendomsret.

  Formålet med kurset er at formidle viden til studerende om, hvordan Internettet fungerer økonomisk, organisatorisk og mht. regulering. Det giver også studerende færdigheder og kompetencer til at kunne analysere de økonomiske og tekniske betingelser, som har indflydelse på Internet-ledelse og markedsstrukturer og til at kunne vurdere betydningen af regulatoriske tiltag ift. Internet. 

  Kurset formidler viden om tekno-økonomiske forhold vedr. Internettet infrastrukturer, Internet-ledelse, betydningen af teknologisk og markedsmæssig konvergens indenfor IKT på politik og regulering herunder regulering af tech-giganter, AI etik, forskellige former for telekommunikationsregulering, Internet-specifikke standardiseringsprocesser, net-neutralitet, databeskyttelse og e-goverment.

 • Identity and Access Management (5 ECTS)

  Som bruger agerer du hele tiden via din digitale identitet, når du tilgår ressourcer, services og indhold på nettet, Ved at frigive forskellige mængder af personlig information kan du opnå en bedre brugeroplevelse med personalisering, og du kan få adgang til beskyttet indhold, hvis du registrerer dig eller logger ind. Ofte betaler du imidlertid en alt for høj pris i form af personlig information for at få adgang til indhold eller services, og du er hele tiden udsat for tab af privacy og risiko for misbrug af dine data. Dette kursus handler om håndtering af digital identiteter og mere generelt om præcis eksponering og adgangskontrol for beskyttede ressourcer (herunder personlige data). Du lærer at udvikle services med bedre privatlivsbeskyttelse og adgangskontrol, state-of-the-art teknologier til autentifikation og autorisation, assurance levels samt arkitekturer til håndtering af adgangsregler. Konkrete eksempler er Web Authentication, FIDO2, JSON Web Tokens, OAuth og OpenID Connect.  Du får også viden om “identity and access management” systemer i virksomheder og på nationalt og internationalt niveau (herunder NemID / MitID).

 • Machine Learning (5 ECTS)

  Dette kursus giver en bred introduktion til grundlæggende begreber inden for machine learning. Det forudsætter generel viden om lineær algebra, sandsynligheder og anvendt statistik. Målet med kurset er, at du lærer om datamodellering og nøglebegreber som bl.a. feature extraction, cross validation, generalisering, over-fitting og curse of dimensionality. Du bliver i stand til at udvælge og anvende en række af algoritmer og teknikker til machine learning (såsom deep neural networks, support vector machine, linear regression og logistic regression) på specifikke problemer som regression, klassifikation, anomaly detection, clustering, and recommender systemer.
 • User Experience and Computer Ethics (5 ECTs)


  Det er nemt at blive enige om at websider, apps og andre IT-systemer skal være 'nemme' at bruge. Det er noget sværere at sige hvordan de skal designes. Dette kursus kombinerer user experience (UX) design med computer etik fordi usability i dag ikke kun er et spørgsmål at brugerne skal finde den rigtige knap at trykke på, men fordi UX også handler om at brugerne skal forstå hvad der sker, når de trykker på knappen - inklusive de mere vidtrækkendede konsekvenser. Traditionelt har usability fokuseret på at give brugeren kontrol over IT-systemet, men med machine learning og algoritmiske beslutningssystemer mister brugeren noget af kontrollen i bytte for bedre en bedre UX oplevelse. Hvor skal vi lave balancen mellem brugerkontrol og automatisering? På kurset diskuterer vi disse spørgsmål på baggrund af solid teori, nogle tilbageblik i historien om interfaces, og nogle praktiske øvelser. Det vil være en fordel hvis du allerede har basal kendskab til UX / interaktionsdesign.

 

3. semester - fem forskellige muligheder


På 3. semester har du fem forskellige muligheder ift. at sammensætte dit semester. 

Mulighed A: Advanced ICT solutions

Projekt

 • Advanced ICT Solutions (15 ECTS)

  Det tredje semester projekt, der hedder "Advanced ICT Solutions" (Option A1) handler om at bygge innovative services, som ikke allerede findes. Igen skal din løsning give værdi for både brugere og udbyder, men denne gang forsøger du at løse et mere kompliceret problem. Det kan være et fairness-baseret anbefalersystem, en ny type forretningsanalyseværktøj, eller en ny måde at beskrive medieindhold. Kort sagt: En avanceret databaseret digital løsning til et ikke-trivielt problem. Du udvikler din idé i samarbejde med din vejleder.

Obligatorisk kursus

 • Managerial Economics and Entrepreneurship (5 ECTS)

  På dette kursus vil du opnå grundlæggende økonomiske kompetencer, som er relevante, hvis du vil etablere din egen virksomhed. Kurset er dog relevant for alle, der har interesse i at anvende IKT i en forretningsmæssig sammenhæng. Kurset bygger videre på kurset i innovation og forretningsmodeller fra det første semester, men det har mere fokus på økonomisk analyse og praktisk implementering. Kurset inkluderer en introduktion til, hvordan du udarbejder din egen forretningsplan med en markedsanalyse og diverse finansielle analyser.

Valgfag (2 vælges)

 • Algorithmic Content Exposure (5 ECTS)

  Dette kursus bygger ovenpå viden opnået i fagene "internetteknologier og service arkitekturen" samt "machine learning".

  Målet er at du skal lære omkring blandt andet principperne for algoritmisk udvalg af indhold som brugt af anbefalings systemer, de vigtigste standarder indenfor medieformater og repræsentation af digitalt indhold, metoder for digitale rettighedsstyring m.m. Derudover, kommer du til at arbejde med forberedelse og integration af multimedieindhold i en service, inklusivt den tilhørende metadata.

 • Green ICT - Sustainable Business Development (5 ECTS)

  I dag bliver vi mere bevidste om virkningen af ​​vores aktiviteter på miljøet. Vi spekulerer på, hvordan vi kan udføre vores daglige opgaver i livet uden at skade vores miljøer. Oprindeligt var der et skub mod brugen af ​​informations- og kommunikationsteknologier til at moderere, hvordan vi udfører vores daglige aktiviteter på en miljømæssigt bæredygtig måde. Udfordringen var imidlertid, at sådanne miljøbevidste initiativer enten ikke var økonomisk bæredygtige eller ikke fremmede social lighed. Som et resultat mislykkedes disse initiativer. I dette kursus vil du lære, analysere og måske udvikle forskellige tilgange til brugen af ​​informations- og kommunikationsteknologier for at lette miljømæssig bæredygtighed på en måde, der er økonomisk og socialt bæredygtig. Du vil blive udrustet med analytiske værktøjer, der giver dig mulighed for at gennemføre bæredygtighedsforanstaltninger, der vil resultere i den digitale transformation af industrier, organisation og samfund. Du vil også få viden om, hvordan du kommer i gang med udviklingen af ​​bæredygtige (“grønne”) IT-løsninger for at gøre dem miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige.

 • Enterprise Security and Compliance (5 ECTS)

  Formålet med dette kursus er at give dig viden og færdigheder til at arbejde med IT-sikkerhed og compliance i virksomheder. Du får viden om vigtige standarder for compliance såsom ISO 27xxx-familien, GDPR og andre, inkl. cloud-sikkerhed, og du lærer, hvordan man foretager en risikovurdering, et review af informationssikkerhed og et IT audit. Du bliver i stand til at designe krav og kontroller til en sikkerhedsløsning i en virksomhed, baseret på en risikovurdering, og til at implementere og verificere sådanne løsninger.

 
Mulighed B: Sustainable digital transformation

Projekt

 • Sustainable Digital Transformation (15 ECTS)

  Hvis du vælger option B som dit semesterprojekt kommer det til at handle om bæredygtig digital transformation. Du lærer om teknologier som socio-tekniske systemer, og du analyserer de økonomiske og sociale potentialer og udfordringer ved avancerede IKT-løsninger med hensyn til bæredygtig digital transformation. Projektet vil have et stærkt fokus på analyse. Du vil anvende tilgange fra økonomiledelse til udvikling af digitale tjenester, og du analyserer den rolle, som forretningsøkosystemer spiller i bæredygtig værdiskabelse og forbedring af servicekvaliteten.

OBLIGATORISK KURSUS

 • Managerial Economics and Entrepreneurship (5 ECTS)

  På dette kursus vil du opnå grundlæggende økonomiske kompetencer, som er relevante, hvis du vil etablere din egen virksomhed. Kurset er dog relevant for alle, der har interesse i at anvende IKT i en forretningsmæssig sammenhæng. Kurset bygger videre på kurset i innovation og forretningsmodeller fra det første semester, men det har mere fokus på økonomisk analyse og praktisk implementering. Kurset inkluderer en introduktion til, hvordan du udarbejder din egen forretningsplan med en markedsanalyse og diverse finansielle analyser.

VALGFAG (2 VÆLGES)

 • Algorithmic Content Exposure (5 ECTS)

  Dette kursus bygger ovenpå viden opnået i fagene "internetteknologier og service arkitekturen" samt "machine learning".

  Målet er at du skal lære omkring blandt andet principperne for algoritmisk udvalg af indhold som brugt af anbefalings systemer, de vigtigste standarder indenfor medieformater og repræsentation af digitalt indhold, metoder for digitale rettighedsstyring m.m. Derudover, kommer du til at arbejde med forberedelse og integration af multimedieindhold i en service, inklusivt den tilhørende metadata.

 • Green ICT - Sustainable Business Development (5 ECTS)

  I dag bliver vi mere bevidste om virkningen af ​​vores aktiviteter på miljøet. Vi spekulerer på, hvordan vi kan udføre vores daglige opgaver i livet uden at skade vores miljøer. Oprindeligt var der et skub mod brugen af ​​informations- og kommunikationsteknologier til at moderere, hvordan vi udfører vores daglige aktiviteter på en miljømæssigt bæredygtig måde. Udfordringen var imidlertid, at sådanne miljøbevidste initiativer enten ikke var økonomisk bæredygtige eller ikke fremmede social lighed. Som et resultat mislykkedes disse initiativer. I dette kursus vil du lære, analysere og måske udvikle forskellige tilgange til brugen af ​​informations- og kommunikationsteknologier for at lette miljømæssig bæredygtighed på en måde, der er økonomisk og socialt bæredygtig. Du vil blive udrustet med analytiske værktøjer, der giver dig mulighed for at gennemføre bæredygtighedsforanstaltninger, der vil resultere i den digitale transformation af industrier, organisation og samfund. Du vil også få viden om, hvordan du kommer i gang med udviklingen af ​​bæredygtige (“grønne”) IT-løsninger for at gøre dem miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige.

 • Enterprise Security and Compliance (5 ECTS)

  Formålet med dette kursus er at give dig viden og færdigheder til at arbejde med IT-sikkerhed og compliance i virksomheder. Du får viden om vigtige standarder for compliance såsom ISO 27xxx-familien, GDPR og andre, inkl. cloud-sikkerhed, og du lærer, hvordan man foretager en risikovurdering, et review af informationssikkerhed og et IT audit. Du bliver i stand til at designe krav og kontroller til en sikkerhedsløsning i en virksomhed, baseret på en risikovurdering, og til at implementere og verificere sådanne løsninger.

 
Mulighed C: Project-Oriented Study in an External Organisation

Projekt

 • Project-Oriented Study in an External Organisation (25 ECTS)

  Et projektorienteret forløb i en virksomhed bygger på en aftale mellem et firma og dig samt din AAU vejleder og studienævnet for Elektronik og IT. Formålet med et sådant projekt er, at du skal lære at bruge dine teorier og metoder til at udføre ingeniørarbejde i en praktisk kontekst. Derudover vil du bliver introduceret til forretningsrelaterede procedurer og politikker. Projektforløbet kan finde sted i Danmark eller i udlandet.

Kursus

 • Managerial Economics and Entrepreneurship (5 ECTS)

  På dette kursus vil du opnå grundlæggende økonomiske kompetencer, som er relevante, hvis du vil etablere din egen virksomhed. Kurset er dog relevant for alle, der har interesse i at anvende IKT i en forretningsmæssig sammenhæng. Kurset bygger videre på kurset i innovation og forretningsmodeller fra det første semester, men det har mere fokus på økonomisk analyse og praktisk implementering. Kurset inkluderer en introduktion til, hvordan du udarbejder din egen forretningsplan med en markedsanalyse og diverse finansielle analyser.

 
Mulighed D: 3.-4. semester - langt speciale (1)

Projekt

Du kan vælge at forlænge dit speciale til 2 semestre.

Obligatorisk kursus

 • Managerial Economics and Entrepreneurship (5 ECTS)

  På dette kursus vil du opnå grundlæggende økonomiske kompetencer, som er relevante, hvis du vil etablere din egen virksomhed. Kurset er dog relevant for alle, der har interesse i at anvende IKT i en forretningsmæssig sammenhæng. Kurset bygger videre på kurset i innovation og forretningsmodeller fra det første semester, men det har mere fokus på økonomisk analyse og praktisk implementering. Kurset inkluderer en introduktion til, hvordan du udarbejder din egen forretningsplan med en markedsanalyse og diverse finansielle analyser.

Valgfag (2 vælges)

 • Algorithmic Content Exposure (5 ECTS)

  Dette kursus bygger ovenpå viden opnået i fagene "internetteknologier og service arkitekturen" samt "machine learning".

  Målet er at du skal lære omkring blandt andet principperne for algoritmisk udvalg af indhold som brugt af anbefalings systemer, de vigtigste standarder indenfor medieformater og repræsentation af digitalt indhold, metoder for digitale rettighedsstyring m.m. Derudover, kommer du til at arbejde med forberedelse og integration af multimedieindhold i en service, inklusivt den tilhørende metadata.

 • Green ICT - Sustainable Business Development (5 ECTS)

  I dag bliver vi mere bevidste om virkningen af ​​vores aktiviteter på miljøet. Vi spekulerer på, hvordan vi kan udføre vores daglige opgaver i livet uden at skade vores miljøer. Oprindeligt var der et skub mod brugen af ​​informations- og kommunikationsteknologier til at moderere, hvordan vi udfører vores daglige aktiviteter på en miljømæssigt bæredygtig måde. Udfordringen var imidlertid, at sådanne miljøbevidste initiativer enten ikke var økonomisk bæredygtige eller ikke fremmede social lighed. Som et resultat mislykkedes disse initiativer. I dette kursus vil du lære, analysere og måske udvikle forskellige tilgange til brugen af ​​informations- og kommunikationsteknologier for at lette miljømæssig bæredygtighed på en måde, der er økonomisk og socialt bæredygtig. Du vil blive udrustet med analytiske værktøjer, der giver dig mulighed for at gennemføre bæredygtighedsforanstaltninger, der vil resultere i den digitale transformation af industrier, organisation og samfund. Du vil også få viden om, hvordan du kommer i gang med udviklingen af ​​bæredygtige (“grønne”) IT-løsninger for at gøre dem miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige.

 • Enterprise Security and Compliance (5 ECTS)

  Formålet med dette kursus er at give dig viden og færdigheder til at arbejde med IT-sikkerhed og compliance i virksomheder. Du får viden om vigtige standarder for compliance såsom ISO 27xxx-familien, GDPR og andre, inkl. cloud-sikkerhed, og du lærer, hvordan man foretager en risikovurdering, et review af informationssikkerhed og et IT audit. Du bliver i stand til at designe krav og kontroller til en sikkerhedsløsning i en virksomhed, baseret på en risikovurdering, og til at implementere og verificere sådanne løsninger.

 
Mulighed E: 3.-4. semester - langt speciale (2)

PROJEKT

Du kan vælge at forlænge dit speciale til 2 semestre.

OBLIGATORISK KURSUS

 • Managerial Economics and Entrepreneurship (5 ECTS)

  På dette kursus vil du opnå grundlæggende økonomiske kompetencer, som er relevante, hvis du vil etablere din egen virksomhed. Kurset er dog relevant for alle, der har interesse i at anvende IKT i en forretningsmæssig sammenhæng. Kurset bygger videre på kurset i innovation og forretningsmodeller fra det første semester, men det har mere fokus på økonomisk analyse og praktisk implementering. Kurset inkluderer en introduktion til, hvordan du udarbejder din egen forretningsplan med en markedsanalyse og diverse finansielle analyser.

VALGFAG (1 VÆLGES)

 • Algorithmic Content Exposure (5 ECTS)

  Dette kursus bygger ovenpå viden opnået i fagene "internetteknologier og service arkitekturen" samt "machine learning".

  Målet er at du skal lære omkring blandt andet principperne for algoritmisk udvalg af indhold som brugt af anbefalings systemer, de vigtigste standarder indenfor medieformater og repræsentation af digitalt indhold, metoder for digitale rettighedsstyring m.m. Derudover, kommer du til at arbejde med forberedelse og integration af multimedieindhold i en service, inklusivt den tilhørende metadata.

 • Green ICT - Sustainable Business Development (5 ECTS)

  I dag bliver vi mere bevidste om virkningen af ​​vores aktiviteter på miljøet. Vi spekulerer på, hvordan vi kan udføre vores daglige opgaver i livet uden at skade vores miljøer. Oprindeligt var der et skub mod brugen af ​​informations- og kommunikationsteknologier til at moderere, hvordan vi udfører vores daglige aktiviteter på en miljømæssigt bæredygtig måde. Udfordringen var imidlertid, at sådanne miljøbevidste initiativer enten ikke var økonomisk bæredygtige eller ikke fremmede social lighed. Som et resultat mislykkedes disse initiativer. I dette kursus vil du lære, analysere og måske udvikle forskellige tilgange til brugen af ​​informations- og kommunikationsteknologier for at lette miljømæssig bæredygtighed på en måde, der er økonomisk og socialt bæredygtig. Du vil blive udrustet med analytiske værktøjer, der giver dig mulighed for at gennemføre bæredygtighedsforanstaltninger, der vil resultere i den digitale transformation af industrier, organisation og samfund. Du vil også få viden om, hvordan du kommer i gang med udviklingen af ​​bæredygtige (“grønne”) IT-løsninger for at gøre dem miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige.

 • Enterprise Security and Compliance (5 ECTS)

  Formålet med dette kursus er at give dig viden og færdigheder til at arbejde med IT-sikkerhed og compliance i virksomheder. Du får viden om vigtige standarder for compliance såsom ISO 27xxx-familien, GDPR og andre, inkl. cloud-sikkerhed, og du lærer, hvordan man foretager en risikovurdering, et review af informationssikkerhed og et IT audit. Du bliver i stand til at designe krav og kontroller til en sikkerhedsløsning i en virksomhed, baseret på en risikovurdering, og til at implementere og verificere sådanne løsninger.

 

4. semester - Speciale


Der er ingen fag på 4. semester, da det er fuldt dedikeret til at skrive speciale. Specialet kan ses som "kronen på værket", og man får her mulighed for at gå dybt ned i et eller flere emner, som var rigtig spændende på ICTE. Specialet kan bruges til at tilpasse ens professionelle profil og er med til at danne et grundlag for starten af ens karriere.

tidligere skrevne Specialer

 • “Mobile Interaction with Interactive Out-of-Home Media – A User Study”: How can the process of connecting a poster with a smartphone be improved?
 • “Objective Evaluation of TV Pilots Using Smartphone-Based Biosignal Measurements”
 • “Personalised Medicine based on Patient Journals and Family Medical History Records”
 • "Personalized Interactive EPG based on HbbTV"
 • "HbbTV Business Model"
 • "Cloud computing - impact on business"
 • "'Discover a book' recommendation portal"
 • "Assessment and Normative Guidance of the Collective Mindset Maturity Regarding Open Data in Smart Cities"
 • "Improving the user experience of cars with Internet of Things"

 

Projektbiblioteket - ICTE projekter

 

GRUPPEARBEJDE

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde