AAU logo

Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På uddannelsen i Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship (ICTE) kommer du til at læse sammen med både danske og internationale studerende. Nogle af de internationale studerende læser et eller to semestre af uddannelsen som gæstestuderende, mens andre læser den fulde kandidat.

Det første år (1. og 2. semester) bygger videre på din bacheloruddannelse, og du vil lære om teknologier, services og applikationer på kandidatniveau. På kurserne kommer du i dybden med teknologierne, og du vil også blive undervist i emner som entrepreneurskab og markeds- og forretningsaspekter. På 2. semester skal du vælge en subspecialisering i enten Service Development eller Business Development. På 3. semester fortsætter du med din valgte subspecialisering, og der er her også mulighed for at tage et semester i udlandet, enten ved et andet universitet eller i en virksomhed. 4. semester er afsat til arbejdet med dit speciale.

Se studieordning for kandidatuddannelsen Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

ICTE.AAU.DK

Nedenfor er lister over kurser og projekttemaer på uddannelsen. For ydereligere information om kursernes indhold, projekteksempler mm. kan du besøge uddannelsens egen hjemmeside icte.aau.dk.

1. semester; Services og platforme

På uddannelsens 1. semester har alle studerende de samme kurser uanset valg af sub-specialisering:

 • Entrepreneurship, Innovation and Business Models
 • Communication and Broadcast Networks
 • Internet Technologies and Service Architectures

Projekttema
Services and Platforms.

2. semester; subspecialisering

Service development

Projekttema:

Application development

Obligatoriske kurser

 • Development of ICT and
 • Media Services
 • Interaction Design

Valgfri kurser

 • Application Security and Identity Management
 • Managerial Economics
 • Standardisation
 • Green ICT - Sustainable Business Development

Business development

Projekttema:

Design and markets

Obligatoriske kurser

 • Managerial Economics
 • Standardisation

Valgfri kurser

 • Application Security and Identity Management
 • Development of ICT and Media Services
 • Interaction Design
 • Green ICT - Sustainable Business Development

3. semester; subspecialisering fortsat

Service development

Projekttema:

Advanced ICT solutions

Obligatorisk kursus

 • Content and Media Management

Valgfri kurser

 • Governance of ICT Infrastructures
 • Advanced Security Topics
 • Cognitive Systems and Semantic Modelling
 • Creativity and ICT Design
 • Governance of ICT Content, Services and Applications

Business development

Projekttema:

Governance and Strategies

Obligatorisk kursus

 • Governance of ICT Infrastructures

Valgfri kurser

 • Content and Media Management
 • Advanced Security Topics
 • Cognitive Systems and Semantic Modelling
 • Creativity and ICT Design
 • Governance of ICT Content, Services and Applications

 

4. semester; speciale

Dette er uddannelsens afsluttende semester. Der gives ingen kurser, da hele semestret er tilegnet specialeskrivning. Man skriver speciale inden for temarammen under den sub-specialisering, som man har valgt.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde