Forskning
Samarbejde

Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship, civilingeniør

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship på Aalborg Universitet København:

Studerende med andre bacheloruddannelser kan også optages på kandidatuddannelsen i Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship, ifald det vurderes, at de har de efterspurgte kvalifikationer inden for teknisk it. For at blive optaget kræves det, at ansøgeren har gode kompetencer inden for objektorienteret programmering, distribuerede systemer samt netværksarkitektur. Det er Studienævnet for Elektronik og IT, der foretager den individuelle bedømmelse.

For at være kvalificeret til en individuel bedømmelse skal du dog opfylde nogle krav. Du skal enten have en relevant bachelor indenfor en teknisk videnskab, en relevant bachelor som diplomingeniør eller en relevant bachelor indenfor naturvidenskab.

Se også uddannelsens studieordning.

Der kræves desuden engelsk på minimum B-niveau for alle kandidatuddannelser, der udbydes på engelsk.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship. 

Adgangsbegrænsningen betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Udvælgelse til optag blandt kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

Opnåede karakterer på de kurser, der er bestået på bacheloruddannelsen ved bedømmelsestidspunktet. Det vægter positivt såfremt den adgangsgivende bacheloruddannelse er gennemført på normeret tid.
Motivation for at studere Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship samt kendskab til uddannelsen. Kan eventuelt suppleres med portfolio af tidligere arbejder
Relevante aktiviteter, som kan dokumenteres, f.eks. erhvervserfaring inden for teknisk IT og/eller virksomheder, der for eksempel beskæftiger sig med programmering, kommunikationsteknologi,  innovation, forretnings- og ser

GIVER DIN UDDANNELSE IKKE DIREKTE ADGANG?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAv

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav