AAU logo

Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship, civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship på Aalborg Universitet København:

  • IT, Communication and New Media (AAU)
  • Elektronik og IT (AAU)
  • Internetteknologier og computersystemer (AAU)
  • Softwareteknologi (DTU) (BSc or BEng)
  • Netværksteknologi og IT (DTU) (BSc)
  • IT-Elektronik (DTU) (BEng)
  • IT og økonomi (DTU) (BEng)

Studerende med andre bacheloruddannelser kan også optages på kandidatuddannelsen i Innovative Communication Tecnologies and Entrepreneurship, ifald det vurderes, at de har de efterspurgte kvalifikationer inden for teknisk it. For at blive optaget kræves det, at ansøgeren har gode kompetencer inden for objektorienteret programmering, distribuerede systemer samt netværksarkitektur. Det er Studienævnet for Elektronik og IT, der foretager den individelle bedømmelse.

Se også uddannelsens studieordning og AAU’s Uddannelsestjekker.

Der kræves desuden engelsk på minimum B-niveau for alle kandidatuddannelser, der udbydes på engelsk.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship. 

Adgangsbegrænsningen betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Udvælgelse til optag blandt kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

  • Opnåede karakterer på de kurser, der er bestået på bacheloruddannelsen ved bedømmelsestidspunktet. Det vægter positivt såfremt den adgangsgivende bacheloruddannelse er gennemført på normeret tid.
  • Motivation for at studere innovativ kommunikationsteknik og entrepreneurskab samt kendskab til uddannelsen. Kan eventuelt suppleres med portfolio af tidligere arbejder
  • Relevante aktiviteter, som kan dokumenteres, f.eks. erhvervserfaring inden for teknisk IT og/eller virksomheder, der for eksempel beskæftiger sig med programmering, kommunikationsteknologi,  innovation, forretnings- og serviceudvikling.

 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse