Forskning
Samarbejde

Informationsvidenskab, Kandidat

Adgangskrav til kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab

Adgangskravet til kandidatuddannelsen Informationsvidenskab er en gennemført relevant dansk eller international bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. En relevant bachelor- eller professionbacheloruddannelse defineres som relevant, hvis centrale fagområder giver kompetence i et omfang svarende til mindst 60 ECTS-point inden for det informationsvidenskabelige område (kommunikationsteori, videnskabsfilosofi og epistemologi, ikt, læring og organisationsteori, programmeringsmetoder, design og human-computer-interaktion).

 

Følgende bacheloruddannelser giver ret til adgang til kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab i Aalborg

Øvrige bacheloruddannelser der giver adgang til kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab/Information Studies.

En række uddannelser fra andre universiteter end AAU, er f.eks. International virksomhedskommunikation, Informationsstudier, Digital design og Global Business Informatics. En række andre uddannelser, f.eks. Webudvikling (professionsbachelor) og Digital Konceptudvikling (professionsbachelor)

Se også uddannelsens studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at studienævnet ikke på forhånd kan foretage en vurdering af, om en ansøger har de nødvendige forudsætninger for at blive optaget på uddannelsen. Denne vurdering finder først sted, når der indsendes en konkret ansøgning om optagelse på uddannelsen.

 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab i Aalborg og Information Studies i København.

Uddannelsen forventer at udbyde 25 studiepladser på hver campus.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • Antal beståede ECTS inden for det informationsvidenskabelige fagområde udover de 60 ECTS-point, der er adgangskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse.
  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for det kommunikationsvidenskabelige fagområde til og med bacheloruddannelsens næstsidste semester (dokumentation i form af studiejournal eller tilsvarende).

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav