AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Information Studies, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Information Studies (Cand.IT) løber over fire semestre. På hvert semester har du som studerende mulighed for at tone din uddannelse gennem eksempelvis valgfag, workshops og projektemner, så den passer til lige netop dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker.

 

Uddannelsens 1. semester

Her er semestret centreret omkring temaet ’Brugerpraksis, brugeranalyse og forundersøgelse’. På semestret er der fokus på teoretiske og metodiske aspekter af menneskers anvendelse af IKT. På 1. semester indgår et problemorienteret projektarbejde, hvilket betyder, at du – enten alene eller i en gruppe – udformer et projekt, der hører under temaet for semestret. På 1. semester kan du eksempelvis have kurser som ’Brugerpraksis, brugeranalyser og forundersøgelser – videnskabsteori og metode’, ’Professionel undren og undersøgelse’ og IKT-baseret datafangst og analyse’.

 

Udannelsens 2. semester

Her er semestret centreret omkring temaet ’Lærings-, videns- og indholdshåndtering med ikt’. På semestret er der fokus på design af IKT rettet mod organisatorisk praksis. Modulet bygger således videre på projektmodulet på 1. semester og inviterer dig til at omsætte din indsigt i brugeranalyser og forundersøgelser til det fortsatte arbejde med designløsninger. På 2. semester indgår ligeledes et problemorienteret projektarbejde. På 2. semester kan du eksempelvis have kurser som ’ Lærings-, videns- og indholdshåndtering med IKT’.

 

Valgmoduler på 2. og 3. semester

Du kan vælge valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier eller ansøge studienævnet om lov til at erstatte det ene eller begge af de valgfrie moduler med valgfag, der tilbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller af andre universiteter.

Se KDMs udbud af valfag

 

Uddannelsens 3. semester

Semesteret udgøres af et projektorienteret forløb i national eller international kontekst. Som studerende får du her mulighed for at indgå i et projektorienteret forløb som praktikant i en organisation/virksomhed og løse en eller flere konkrete opgaver. Det er helt op til dig selv, hvor du gerne vil i praktik. Mens du er i praktik, udformer du en praktikrapport, som du i slutningen af semestret skal forsvare til en mundtlig eksamen.

 

Uddannelsens 4. semester

Her udarbejder du dit kandidatspeciale.

 

Uddannelsens opbygning

​Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Uddannelsens opbygning kan ses i nedenstående tabel. 

1. sem 2. sem 3. sem 4. sem

Projekt module: User Studies and Information Behaviour (10)

Project module: Design and development of ICT (20)

Project module: Information Studies in Practice (30)

or

Project module: Theroretical information science Course (30)

Master thesis (30)                             
Sudy subject module: Theories & traditions in Information Studies (10) Elective (10)
Study subject module: Research & Methods in Information Studies (10)

 

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab kan du læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde