AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Information Studies, Kandidat

Adgangskrav til kandidatuddannelsen i Information Studies

Følgende bacheloruddannelser giver ret til adgang til kandidatuddannelsen i Information Studies (Aalborg og København)

Øvrige bacheloruddannelser der giver adgang til kandidatuddannelsen i Information Studies

For at en bacheloruddannelse vurderes at være relevant, skal dens centrale fagområder give kompetencer inden for informationsvidenskabelige fagområde (kommunikationsteori, videnskabs- og erkendelsesteori, IKT, lærings- og organisationsteori, programmeringsmetoder, design og menneske-maskine interaktion) i et omfang svarende til mindst 60 ECTS-point, eller hvor kernefaglige elementer i et omfang svarende til 60 ECTS-point er sammenfaldende med bacheloruddannelsen i informationsvidenskab.

Se også uddannelsens studieordning.

Bemærk at professionsbacheloruddannelser vurderes efter ovenstående relevansbeskrivelse.

Der kræves desuden engelsk på minimum B-niveau.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at studienævnet ikke på forhånd kan foretage en vurdering af, om en ansøger har de nødvendige forudsætninger for at blive optaget på uddannelsen. Denne vurdering finder først sted, når der indsendes en konkret ansøgning om optagelse på uddannelsen.

 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til Kandidatuddannelsen i Information Studies i Aalborg og i København.

Uddannelsen forventer at udbyde 25 studiepladser på hver campus.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • Antal beståede ECTS inden for det informationsvidenskabelige fagområde udover de 60 ECTS-point, der er adgangskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse.
  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for det kommunikationsvidenskabelige fagområde til og med bacheloruddannelsens næstsidste semester (dokumentation i form af studiejournal eller tilsvarende).

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav