AAU logo

Information Architecture

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Informationsarkitektur og Persuasive Design strækker sig over fire semestre (7.-10 semester):

7. semester: Information Architecture, Rhetoric and Persuasive Design

7. semester omfatter:

  • et projektmodul i “Information Architecture, Rhetoric and Persuasive Design”
  • et studiefagsmodul i “ Logic and Time”
  • et valgfag

8. semester: Information Architecture and Organisations

8. semester omfatter:

  • et studiefagsmodul i “Design of Information Architecture”
  • et studiefagsmodul i “ Ethical Argumentation”
  • "Persuasive design, Artificial intelligence and Ethics"
  • et valgfag.

9. semester: Information Architecture in Practice

9. semester omfatter:

  • et projektmodul i “Information Architecture in a Project-oriented Course”
  • et studiefagsmodul i “Research Methodology"

10. semester: kandidatspeciale

På 10. Semester skal du skrive speciale om et emne, som du vælger inden for uddannelsens rammer.

 

Modulerne

Information Architecture, Rhetoric, and Persuasive Design

Modulet introducerer dig til centrale aspekter i informationsarkitektur, herunder eksperimentelle, retoriske og persuasive designprincipper. I løbet af kursusmodulet kommer du til at deltage i forelæsninger og diskussioner om informationsarkitektur, vidensorganisering, retorik, persuasivt design og oplevelsesdesign.

 

Logic and Time

Modulet introducerer dig til forestillinger og problemstillinger i relation til logiske og temporale aspekter af persuasive systemer. Som led i undervisningen deltager du i forelæsninger og diskussioner om argumentation og temporal logik og i forelæsninger om de grundlæggende logiske og temporale aspekter af persuasive systemer.


Design of Information Architecture

Modulet introducerer dig til design af IKT og IA rettet mod organisatorisk praksis eller anden professionel praksis. Modulet omfatter undervisning inden for følgende områder: systemdesign med særlig vægt på interaktionsdesign, brugerdreven systemudvikling og systemudviklingsmetoder i teori og praksis samt formelle modeller til udarbejdelse og formidling af designløsninger (f.eks blueprints, UML).

 

Ethical Argumentation

Modulet introducerer dig til avancerede begrebet og spørgsmål i forhold til til etiske aspekter af persuasive systemer. Dette omfatter også spørgsmål, der har at gøre med de valg, brugerne af systemerne står over for, når de interagere med systemet. I løbet af modulet deltager du i forelæsninger og diskussioner om argumentation, formel logik og etik, der bygger videre på modulet "Logic and Time", og i forelæsninger om etiske aspekter ved persuasive systemer.

 

Information Architecture in a Project-oriented Course

Modulet har fokus på at træne dine kompetencer indenfor brugerdrevet design af indhold og struktur i alle slags informationssystemer - uanset medier - med særligt fokus på at kombinere forskellige kulturelle koder og modaliteter. Du gennemfører tre designforløb af tre til fire ugers varighed efterfulgt af en uge til refleksion. I hver tænkepause udarbejder du en refleksionsrapport. Se også praktik.

Research Methodology

På modulet lærer du at planlægge store og komplekse forskningsundersøgelser selvstændigt og på grundlag af informationsarkitektur. Der lægges vægt på din selvstændige identifikation og beskrivelse af forskningsobjektet og på dine overvejelser om forskellige metodiske tilgange til implementeringen af forskningsundersøgelsen, herunder kvantitative og kvalitative metoder.

Valgmoduler

Du kan vælge mellem valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier eller ansøge studienævnet om lov til at erstatte det ene eller begge af de valgfrie moduler med valgfag, der tilbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller af andre universiteter. Dette kunne omfatte kurser om kommunikation eller persuasion inden for politik, religion eller videnskab.

Kandidatspeciale

Specialet kan være enten teoretisk, metodisk eller analytisk orienteret, eller det kan være rettet mod praktiske og konstruktive IKT-løsninger på grundlag af teori og metode.

Modulet indeholder en række specialeseminarer. Derudover tilbydes du faglig specialevejledning.

 

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde