AAU logo

Information Architecture

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til Information Architecture and Persuasive Design (Informationsarkitektur og Persuasivt Design)

  • Kommunikation og Digitale Medier (Interaktive Digitale Medier, Informationsvidenskab og Kommunikation)
  • Dansk i kombination med et tilvalgsfag
  • Engelsk - Sprog og Internationale Studier
  • International Virksomhedskommunikation (Engelsk, Fransk, Spansk og Tysk)
  • Informatik

En række andre danske uddannelser kan give adgang. For yderligere information se AAU’s Uddannelsestjekker.

Der kræves engelsk svarende til minimum B-niveau.

Ansøgninger fra studerende med beslægtede danske eller udenlandske uddannelser på et tilsvarende niveau kan accepteres ved godkendelse af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Hvis din ansøgning omfatter en uddannelse, der ikke giver dig direkte adgang til kandidatuddannelsen, vil studiekontoret videresende din ansøgning til det respektive studienævn.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.

ADGANGSBEGRÆNSNING

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Information Archetecture, Persuasive Design. Uddannelsen forventer at udbyde 30 studiepladser.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • Antal beståede ECTS-point udover de 60 ECTS-point, der er adgangskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse, inden for de centrale fagområder; sprogvidenskab (opbygning, regler og normer) og kommunikation (sprog som kommunikation, kommunikationsformer i trykte og elektroniske medier, sprog- og kulturfællesskab, genrer, målgrupper og kommunikationssituationer).
  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point i de centrale fagområder til og med bacheloruddannelsens næstsidste semester (dokumentation i form af studiejournal eller tilsvarende).

Har du allerede en kandidatgrad, kan du normalt kun optages på en ny kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning, hvis der udbydes ledige studiepladser. Hvis usædvanlige forhold gør sig gældende, kan du som kandidat søge om at få en dispensation. Sammen med din ansøgning om optagelse kan du vedlægge dokumentation for de usædvanlige forhold, der gør sig gældende.

 

 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse