AAU logo

Informatik

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i informatik på Aalborg Universitet består af to semestre på uddannelsen i Kommunikation og digitale medier og to semestre ved Institut for Datalogi.

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Informatik. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

1. semester; Kommunikationsdesign

På 1. semester er den overordnede temaramme "Kommunikationsdesign". Her arbejder du bl.a. med at undersøge og analysere hvordan der tænkes, tales og teoretiseres om teknologi i arbejds- og organisationssammenhænge, samt med udvikling af praktiske konsulentfærdigheder.

Emnerne på kurser er:

 • Læring, netværk og organisering
 • Oplevelser, tid og rum
 • Kultur og værdier

Projektet skal skrives indenfor semestrets overordnede temaramme. Projekter som studerende tidligere har lavet på uddannelsens syvende semester har f.eks. omhandlet:

 • Evaluering af introduktionen af elektroniske patientjournaler
 • Indførelse af intranet i organisationer
 • Analyse og evalueringer af teknologiers påvirkning af arbejdet og arbejdstilfredshed

2. semester; Kommunikationstilrettelæggelse og processer

På 2. semester er den overordnede temaramme "Kommunikationstilrettelæggelse og processer". Her arbejder du bl.a. med at tilegne dig viden om hvordan informationskampagner, markedsføring og formidling skal tilrettelægges og udføres, og hvordan It mediets mange muligheder kan bruges i disse sammenhænge. På 8 semester skal du bl.a. lave et professionelt og færdigt produkt til en ekstern samarbejdspartner.

Du skal på semesteret have kurser i:

 • Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention
 • Kommunikationsplanlægning
 • Værktøjer til udvikling af mobile applikationer

Projektet skal skrives indenfor semestrets overordnede temaramme. På 2. semester har studerende fx tidligere udarbejdet præsentationer af oplevelsescentre og lavet trafiksikkerhedskampagner.

3. semester; Forspecialisering i informatik

3-4 semester er et specialiseringsår, hvor du selv vælger dit specialiseringsemne og de kurser, du vil følge. Du får også tilknytning til en fast forskningsgruppe, som kan vejlede dig og sparre med dig om dit emne. Selve semesterprojektet hedder overordnet "Forspecialisering i informatik", mens der udbydes følgende to valgfri specialiseringskurser:

 • Menneske-maskin interaktion
 • Systemudvikling

4. semester; Speciale i informatik

4. semester er dit specialesemester. Du skal her udarbejde et videnskabeligt afgangsprojekt. Projektet skal omfatte en praktisk og/eller teoretisk undersøgelse af en eller flere problemstillinger, som ligger indenfor din valgte specialisering. Du kan godt skrive dit afgangsprojekt som et gruppeprojekt.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde