AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Informatik, Kandidat

Fagligt indhold

Undervisning på informatikuddannelsen

Kandidatuddannelsen i Informatik på Aalborg Universitet består af to semestre på uddannelsen i Kommunikation og digitale medier og to semestre på Institut for Datalogi.

Studieordningen for kandidatuddannelsen i Informatik kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.
 

1. semester: Kommunikationsdesign

På 1. semester af kandidatuddannelsen i Informatik skal du ikke følge kurser, men udarbejde tre mindre projekter:


2. semester: Kommunikationstilrettelæggelse og processer

På 2. semester arbejder du bl.a. med at tilegne dig viden om hvordan informationskampagner, markedsføring og formidling skal tilrettelægges og udføres, og hvordan It mediets mange muligheder kan bruges i disse sammenhænge. På 2. semester har studerende fx tidligere udarbejdet præsentationer af oplevelsescentre og lavet trafiksikkerhedskampagner.

Projektmodul

Kurser

3. semester: Forspecialisering i informatik

3.-4- semester er et specialiseringsår, hvor du skal vælge dit specialiseringsemne og de kurser, du vil følge. Du får også tilknytning til en fast forskningsgruppe, som kan vejlede dig og sparre med dig om dit emne.

Projektmodul

KursUS

Herudover skal du vælge et af følgdene specialiseringskurser:


4. semester: kandidatSpeciale

4. semester er dit specialesemester, hvor du skal udarbejde et videnskabeligt afgangsprojekt. Projektet skal omfatte en praktisk og/eller teoretisk undersøgelse af en eller flere problemstillinger, som ligger indenfor din valgte specialisering. Du kan godt skrive dit afgangsprojekt som et gruppeprojekt. Når du er færdig med 4. semester, er du cand.scient. i Informatik.

Projektmodul

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde