AAU logo

Industrial Design, Civilingeniør

Industrial Design, Civilingeniør

Industrial Design, Civilingeniør

Civilingeniøruddannelsen (cand.polyt.) i Industrial Design på Aalborg Universitet handler om den kreative proces og den professionelle arbejdsmetode. Dette kombineres med æstetisk sans, analytisk evne og teknisk kompetence i udviklingen af produkter og serviceydelser fra idé over produktion og til markedsføring.

Kandidatuddannelsen fokuserer på en integreret proces med koncept-design, konstruktion og produktudvikling. Æstetiske kompetencer og kreativitet i designudviklingsprocessen er kombineret med viden om produktudvikling, ergonomi, materialer, miljø, design-management og økonomi.

Det tager to år at blive civilingeniør i Industrial Design, og i løbet af denne tid, vil du møde en lang række undervisere, som vil præsentere dig for ny viden på vigtige områder. Mange projekter vil under dit kandidatforløb blive løst i et tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder.

Undervisningen foregår på engelsk

Uddannelsen er internationalt orienteret, og tiltrækker både danske og internationale studerende. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen på engelsk.  Endvidere giver uddannelsen mulighed for en praktikplads eller et udlandsophold samt studieture i og uden for Danmark i løbet af semesteret. 

Mød Ida - ingeniør fra industrielt design 

 

Du får viden om

  • Avanceret integreret design
  • Teknologi og form

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for