AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Industrial Design, Cand.tech.

Adgangskrav

Adgangskrav


Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen (cand.tech.) i industrielt design:

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn.

Alle ansøgere skal desuden have engelsk på minimum B-niveau.

Se også uddannelsens studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.


 

 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Industrial Design (cand.tech) fra 2018. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Uddannelsen forventer at udbyde 18 studiepladser.

UDVÆLGELSE TIL OPTAG SKER PÅ BAGGRUND AF FØLGENDE:

Karaktergennemsnittet i bacheloruddannelsen eller et karaktergennemsnit af de på ansøgningstidspunktet opnåede karakterer
Relevante uddannelser (udover BSc-uddannelsen og min. 30 ECTS)
Relevant erhvervserfaring (min. 1 år)
Relevante ekstra kurser/undervisningsforløb inden for fagområdet (udover BSc-uddannelsen og min. 10 ECTS).

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse