AAU logo

Industrial Design, Cand.tech.

Industrial Design, Cand.tech.

Industrial Design, Cand.tech.

Kandidatuddannelsen i Industrial Design (Industrielt Design) på Aalborg Universitet handler om den kreative proces og den professionelle arbejdsmetode. Dette kombineres med æstetisk sans, analytisk evne og teknisk kompetence i udviklingen af produkter og serviceydelser fra idé over produktion og til markedsføring.

Uddannelsen fokuserer på en integreret proces med koncept-design, konstruktion og produktudvikling. Æstetiske kompetencer og kreativitet i designudviklingsprocessen er kombineret med viden om produktudvikling, ergonomi, materialer, miljø, design-management og økonomi.


Cand.techn.-uddannelsen

Cand. techn.-uddannelsen i Industrial Design på Aalborg Universitet er for dig, der har en anden relevant bachelorgrad end en bachelor i Arkitektur og design. 

Cand. techn.-uddannelsen er en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau som civilingeniøruddannelsen i Industrial Design, men baseret på en mere varieret faglig profil hos den studerende. Uddannelsen bygger oven på den viden, du allerede har, og du opnår på den måde en dybere og mere specialiseret viden inden for fagområdet. Det tager to år at opnå en kandidatgrad i Industrial Design, og i løbet af denne tid, vil du møde en lang række undervisere, som vil præsentere dig for ny viden på vigtige områder. 

At studere i Aalborg medfører som regel også at bo i Aalborg. På uddannelseshjemmesiden for Industrial Design på AAU kan du finde information om sociale aktiviteter og levevilkår i Aalborg.

Læs videre i denne studieguide om det faglige indhold i Industrial Design på Aalborg Universitet.


Undervisningen foregår på engelsk

Kandidatuddannelsen er internationalt orienteret, og tiltrækker både danske og internationale studerende. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen på engelsk. Endvidere giver uddannelsen mulighed for en praktikplads eller et udlandsophold samt studieture i og uden for Danmark i løbet af semesteret.

Du får viden om

  • Avanceret integreret design
  • Teknologi og form

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for