AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Indoor Environmental and Energy Engineering, civilingeniør

Job & karriere

Job & karriere

"I en verden hvor meget ændres med stor hastighed, er jeg virkelig glad for at have udgangspunkt i en solid faglig kompetence inden for indeklimaområdet"

Henrik Ryberg, tidligere studerende, nu projektleder hos Carl Bro

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Indoor Environmental and Energy Engineering (Indeklima og Energi) har du en dybdegående viden, som er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning i fagmiljøet.

Du har forståelse for og viden om bl.a.:

 • Hvordan en bygnings miljøpåvirkning kan minimeres igennem dens levetid
 • Bygningers energisystemer og deres samspil med the Building Energy Management Systems (BEMS)
 • Analyse og simulering af temperaturforhold og varme-flow i en bygning
 • Anvendelse, kombination og evaluering af videregående analyseringsmetoder af samspillet mellem energisystemer, arkitektoniske koncepter, bygningsdesign, bygningsanvendelse, det udendørs klima og HVAC-systemer – både i designperioden og i den periode, hvor bygningen er i brug

Som civilingeniør i Indoor Environmental and Energy Engineering får du stor indflydelse på den miljømæssige udvikling i fremtidens samfund ved at arbejde med aktuelle emner. De fleste, som har specialiseret sig i indeklima og energi, får ansættelse i rådgivende ingeniørfirmaer, hvor de arbejder med konkrete byggeopgaver, som inkluderer beregningerne, valg materialerne og tilsyn af byggeriet.

”I COWI ER VI I STIGENDE GRAD OPMÆRKSOMME PÅ INTERAKTIONEN MELLEM DESIGN AF ENERGIFORSYNINGEN OG BYGNINGENS BEHOV I FORHOLD TIL INDEKLIMA OG ENERGI. EVNEN TIL AT KOMBINERE DISSE TVÆRFAGLIGE ELEMENTER ER EN EFTERSPURGT KOMPETENCE HER I COWI”

ALICE ANDERSEN, TIDLIGERE STUDERENDE, NU ANSAT HOS COWI


Du kan arbejde med fx:

 • Energianvendelse
 • Energioptimeret byggeri
 • Alternativ energi
 • Computersimulering af energi og luftstrømning i rum
 • Indeklima i kontorer og boliger
 • Varmeanlæg
 • Mekanisk og naturlig ventilation
 • Brugsvandsinstallationer
 • Integreret bygningsdesign


Du kan fx få ansvar for:

 • at skabe det rette indeklima for det enkelte menneske, dvs. et indeklima, der tilgodeser trivsel og komfort. Et godt indeklima skaber de ideelle rammer for såvel arbejde som fritid
 • bygningers energiforbrug, hvor der er taget alle hensyn til energi-, miljø- og ressourcemæssige krav, herunder indpasning og udnyttelse af forskellige former for vedvarende energi, dagslys, solceller, solenergi, naturlig ventilation mv.
 • valg af materialer og udformning af bygningers yderflader, således at tag, ydermure og vinduer giver mindst muligt varmetab, yder beskyttelse mod vejr og vind og sikrer tilstrækkeligt lys og frisk luft i bygningen

"Mit mål har altid været at arbejde inden for et felt, der giver mig mulighed for udstationeringer, og det var derfor oplagt for mig at blive ingeniør"

KIRSTINE MEYER FRANDSEN, STUDERENDE


Mød alumne Kasper Fonnesbæklæs om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE