AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Indoor Environmental and Energy Engineering, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"kombinationen af det problemorienterede projektarbejde og det høje forskningsorienterede teoretiske niveau på linjen giver kandidaterne en faglig spidskompetence, som er meget eftertragtet i erhvervslivet"

Henrik Ryberg, tidligere studerende, nu projektleder hos Carl Bro

Vi opholder os i gennemsnittet indendørs mere end 90% af tiden. Indeklimaet er derfor en afgørende faktor for vores velbefindende - både dag og nat. På civilingeniøruddannelsen i Indoor Environmental and Energy Engineering (Indeklima og Energi) lærer du, hvordan man opnår det optimale indeklima med et minimalt forbrug af ressourcer.

Du lærer om fx:

 • Energistrømme i bygninger
 • Ventilation
 • Lavenergibyggeri
 • Naturlig ventilation i kombination med avancerede klimatekniske installationer
 • Luftstrømninger og forureningstransport i bygningerne igennem Computational Fluid Dynamics (CFD), integreret design af bygninger og bygningsinstallationer
 • LCC-analyse (Life Cycle Cost analysis)
 • Styring og analyse af bygningers energisystemer
 • Passive energistrategier

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du og din projektgruppe bliver opfordret til at anvende den nyeste forskning til at finde løsninger på reelle udfordringer inden for indeklima og energi.

På 1.-2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye innovative baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx at begynde dit speciale, et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Specialet færdiggøres på 4. semester.


1. SEMESTER: VENTILATION, INDEKLIMA OG SUNDHED

På 1. semester er nøgleordene ventilation, indeklima, luftstrømning og sundhed i bygninger. Emnerne undersøges på flere niveauer, hvor der indgår både numeriske strømningsmodeller og fysiske målinger. I projektet kan der eksempelvis indgå en vurdering af luftbevægelsernes betydning for arbejdsmiljø og for, hvordan personer vil opfatte træk- og luftkvalitet. På denne måde lærer du at forstå forholdet mellem et rum eller en bygnings termiske komfort, indendørs luftkvalitet og sundhed, som er grundlag for at designe den optimale løsning til et luftdistributionssystem.

PROJEKT

 • Ventilation, Airflow and Contaminant Transport in Buildings (15 ECTS)

KURSER

 • Numerical Methods (5 ECTS)
 • Fluid Mechanics and Computational Fluid Dynamics (CFD) (5 ECTS)
 • Building Related Fluid Mechanics (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Ventilationsforhold på en operationsstue
 • Simulering af røgudvikling ved brand i et scenetårn
 • Termisk komfort og luftbevægelsen i en koncertsal

Se et projekt, der er skrevet på 1. semester: The study of air distribution in tunnels and large industrial buildings

"på 1. semester af kandidaten arbejdede vi med luftstrømninger i et dybt rum. Projektet fungerede som supplement til et forskningsprojekt med 19 andre indblandede universiteter"

kirstine Meyer Frandsen


2. SEMESTER: BÆREDYGTIGE LAVENERGIBYGGERIER

2. semester omfatter integreret design af lavenergibyggerier. Du kommer til at beskæftige dig med bygninger, der udnytter de naturlige muligheder for passiv solenergi, passiv køling, dagslys og naturlig ventilation i kombination med avancerede klimatekniske installationer og vedvarende energisystemer.

Ved at anvende og kombinere avancerede metoder til analyse af en bygnings brug, klima, energisystemer og bygningsdesign vil du komme til at arbejde med dimensionering af bæredygtige bygninger. Således er målet at designe og udvikle fremtidens CO2-neutrale lavenergibyggerier, som tilfredsstiller brugernes behov og krav.

PROJEKT

 • Integrated Design of Buildings and Building Services (15 ECTS)

KURSER

 • Stochastic Modelling and Design Optimisation (5 ECTS)
 • Integrated Building Energy Design (5 ECTS)
 • Environmental Assessment Methods and Life Cycle Cost (LCC) analysis (5 ECTS) 

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Optimering af en arkitekttegnet kontorbygning

3. SEMESTER: ENERGIEFFEKTIV DRIFT AF BYGNINGER

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Vælger du et sædvanligt semesterforløb på AAU, er der på 3. semester fokus på en bygnings energiforbrug og –transport. Du lærer at bestemme energistrømme i en bygning, hvor varierende driftsbetingelser gør beregningerne komplicerede. Her er det nødvendigt at tage avancerede metoder i brug og eventuelt opstille modeller eller lave computersimuleringer af bygningens temperaturforhold og varmestrømme. Modellerne opbygges enten i laboratoriet eller i fuld skala i en eksisterende bygning for at eftervise de teoretiske resultater eksperimentelt. Et formål er således gennem analyse, måling og simulering at optimere driften af en bygning og dermed reducere driftsomkostningerne.

PROJEKT

Vælg ét emne:

 • Building Commissioning and Operation (20 ECTS)
 • Advanced Modelling of Energy Transport in Buildings and HVAC Systems (20 ECTS)

KURSER

 • Control and Analysis of Building Energy Systems (5 ECTS)
 • Fault Detection in Buildings (5 ECTS)


4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Ofte vil afgangsprojektet kunne knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med en virksomhed. Er dit specialeemne meget omfattende, kan du påbegynde afgangsprojektet på 3. semester og så bruge et helt år på det, hvilket indimellem kombineres med et udlandsophold.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Ventilationsforhold på en operationsstue
 • Røgudvikling ved brand i et scenetårn
 • Luftbåren smittespredning imellem to personer
 • Energirenovering af parcelhuse
 • Diffus loftsindblæsning
 • Dynamiske facader
 • Natkøling i praksis
 • Energibesparelser ved optimal brug af dagslys
 • Analyse og evaluering af luftstrømninger og indeklima ved brug af termoaktive konstruktioner


MERE INFO OM indoor environmental and energy engineering?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

LÆS OM MULIGHED FOR VIRKSOMHEDS- OG UDLANDSOPHOLD

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde