AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Indoor Environmental and Energy Engineering, civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav


Følgende bachelor- og diplomingeniøruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Indoor Environmental and Energy Engineering (Indeklima og Energi), civilingeniør:

  • Byggeri og Anlæg med specialisering i Indeklima og Energi
  • Byggeri og Anlæg (diplomingeniør) med specialisering i Indeklima og Energi
  • Architectural Engineering with specialisation in Energy (ikke AAU)
  • Engineering in Building and Civil Engineering with specialisation in Building Energy (ikke AAU)
  • Engineering in Architectural Engineering with specialisation in Energy and indoor Climate (ikke AAU)
  • Engineering in Civil and Structural Engineering with specialisation in Energy and indoor Climate (ikke AAU)
  • Engineering in Civil Engineering with specialisation in Energy Design (ikke AAU)
  • Engineering with specialisation in Energy Design (ikke AAU)

Der er desuden krav om engelskkundskaber svarende til mindst B-niveau.

Se også uddannelsens studieordning.
 

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.


BRUG AAU'S UDDANNELSESTJEKKER

AAU's Uddannelsestjekker giver dig overblik over hvordan du kan kombinere din uddannelse. Indtast din ønskede kandidatuddannelse og se hvilke bacheloruddannelser, der giver adgang. Eller indtast din bacheloruddannelse og se hvilke kandidatmuligheder du har.


søg optagelse

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse