Forskning
Samarbejde

Historie, Kandidat

Informationsforvaltning

Forvaltning og arkiver er med overgangen til e-arkivalier smeltet sammen. I forvaltningerne skal man derfor selv have forstand på arkivering, og arkivarer have forstand på forvaltning både for at kunne rådgive forvaltninger og for at kunne håndtere fremtidens arkivalier. Uddannelsen kombinerer arkivkundskab med viden om forvaltning og basal viden om e-arkivalier og databaser. Med denne specialisering er du rustet til job både i offentlig forvaltning og store private organisationer og virksomheder med egne arkiver.

  • Modul A: Kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker
  • Modul B: Skriftlig historieformidling
  • Modul C2: Arkivsystemer og -processer
  • Modul D2: Arkiver og informationsstrukturer
  • Modul E: Kulturhistoriske formidlingspraksisser
  • Modul F2: Projekt i informationsforvaltning
  • Modul K: Valgfrit modul/studiepraktik
  • Modul L: Kandidatspeciale.
Andre specialiseringsmuligheder