Forskning
Samarbejde

Historie, Kandidat

Historie

Historie på Aalborg Universitet har stærke forskningsmiljøer inden for Europæisk Højmiddelalder/Nyere Tid og inden for det 19. og 20. århundredes historie, og du har derfor vide rammer for at vælge din egen profil og studere den del af historien, du synes er mest interessant. Vil du specialisere dig inden for moderne europæisk/international historie kan du supplere med kurser på kandidatuddannelserne European Studies, Development and International Relations samt Culture, Communication and Globalization.

  • Modul B: Skriftlig historieformidling
  • Modul G: Projekt - historiografi/videnskabsteori
  • Modul H: Periode (forskningsanmeldelse)
  • Modul I: Projekt – tilvejebringelse af ny viden
  • Modul J: Kildeanalyse
  • Modul K: Valgfrit modul/studieophold i udlandet
  • Modul L: Kandidatspeciale.