AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Historie, Kandidat

Specialiseringer på uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Historie kan sammensættes på flere måder, men der er to hovedtyper: Du kan vælge en af flere specialiseringer i almen Historie:

eller du kan fortsætte uddannelsen til gymnasielærer med Historie som centralfag og et andet fag inden for den gymnasiale fagrække som sidefag.

Specialiseringsmuligheder

Hvad er en specialisering?

Hvad er en specialisering?

En specialisering er et særligt tilrettelagt forløb på din kandidatuddannelse, som giver dig kompetencer inden for et bestemt fagligt område.

I løbet af dit studium skal du tage stilling til, hvad du ønsker at specialisere dig indenfor. Afhængigt af din uddannelse kan du vælge mellem flere områder. 

Det valgte område indgår i det samlede studium, og på den måde bliver din specialisering en rød tråd gennem hele din uddannelse.

Du søger ind på en specialisering ved at søge ind på den kandidatuddannelse, som specialiseringen er en del af.