AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Historie, Kandidat

Udlandsophold

Udlandsophold

Du kan også vælge at supplere din kandidatuddannelse i Historie med et studieophold ved et universitet i udlandet. Det giver dig en enestående mulighed for at leve i et andet land og for at blive endnu bedre til at arbejde med Historie på et andet sprog. Du kan også skabe dig et uvurderligt internationalt netværk allerede som studerende.

Praktik

Praktik

På kandidatuddannelsen i Historie indgår ofte et semesters praktik - ved et museum, et arkiv, en offentlig institution eller en privat virksomhed - eller studium ved et andet, fx udenlandsk universitet.

Praktikophold giver dig mulighed for at komme ud og prøve noget af det, du har lært på Historiestudiet, og finde ud af, hvad det kan bruges til. Næsten alle studerende kommer tilbage fra et semesters praktik med øget selvtillid og mod på at få skrevet specialet så hurtigt som muligt, så de for alvor kan komme ud og få brugt deres uddannelse. De studerende tager som regel afsted på kandidatuddannelsens 3. semester.

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold