AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Historie, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Sådan kan du sammensætte kandidatuddannelsen

Kandidatuddannelsen i Historie kan sammensættes på flere måder, men der er to hovedtyper:

 • Et-faglig kandidatuddannelse
  Her vælger du en af flere specialiseringer i almen Historie
  - Informationsforvaltning
  - Kulturarvsformidling
  - Historie
  - Selvvalgt specialisering
  Der er link til specialiseringerne længere nede på siden.
 • To-faglig kandidatuddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Denne kombinaiton giver dig kompetence til at undervise i gymnasieskolen. Du kan fx læse Historie som centralfag og et andet fag inden for den gymnasiale fagrække som sidefag.

  Kandidatdelen af gymnasielæreruddannelsen i Historie består af:

  - Periodeundervisning og oversigtsforløb (som i bachelordelen).
  - Et historieprojekt, hvis emne eller perspektiv inddrager sidefaget.
  - En introduktion til gymnasieundervisning, som giver teoretisk samt praktisk indsigt i historiedidaktiske problemstillinger. Kurset indeholder 3-4 ugers praktik.

   

  Periodeundervisning og oversigtsforløb (som i bachelordelen).
  - Et historieprojekt, hvis emne eller perspektiv inddrager sidefaget.
  - Analyser af, hvordan historien er blevet brugt og stadig bruges i nutiden.

  Hvis det centrale fag ligger på et andet hovedområde end Humaniora eller Samfundsvidenskab, forlænges sidefaget i Historie med 30 ECTS til i alt 75 ECTS (sidefagssupplering).

  - Oversigtsforløb i globaliseringens historie
  - Moderne periode
  - Oversigtsforløb i dansk, europæisk og verdens historie efter 1776
  - Moderne periode
  - Brug af historien
  - Flerfagligt projekt
  - Kandidatspeciale
  - Økonomi, politologi, sociologi

  Sidefagssupplering:
  - Flerfagligt projekt
  - Før-moderne periode

Specialet

Det centrale i kandidatuddannelsen, uanset type, er specialet, hvor du arbejder selvstændigt med et større historisk materiale. Specialet afslutter kandidatuddannelsen.

Eksempler på specialer

 • Italienske villaer 1. årh. f.kr. til 1. årh. e.Kr.
 • Religionsskiftet i Norden 700-1200
 • Trolddomstro i Danmark i det 17. århundrede
 • Italiensk terrorisme og kold krig 1969-78
 • Konflikten på Balkan i 1990’erne
 • Folket til museet, museet til folket – om museernes formidlingsformer og samfundsrolle.

Læs projekter skrevet af historiestuderende i Projektbiblioteket.

Se studieordninger for kandidatuddannelserne i Historie.

specialiseringer

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk