Forskning
Samarbejde

Historie, Kandidat

Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen i almen historie (1-faglig) 

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i almen historie (1-faglig), Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i historie og (sidefag), Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie, Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie, Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie, Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie, Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelsen i informationsstudier, Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelsen i bibliotekskundskab og videnskommunikation, Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie som centralt med tilvalg i
  - Kommunikation og digitale medier/Informationsvidenskab, Aalborg Universitet
  - Kommunikation og digitale medier/Interaktive digitale medier, Aalborg Universitet
  - Kommunikation og digitale medier/Kommunikation, Aalborg Universitet
  - Musik, lyddesign og entreprenørskab, Aalborg Universitet
   

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen i historie som centralt fag (2-faglig)

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i historie som centralt fag (2-faglig), Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse 

 • Adgangsbetingelserne for optagelse på historie som centralt fag er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse i historie som centralt fag.

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen med historie som sidefag

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelse med historie som sidefag, Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Adgangsbetingelserne til kandidatsidefaget i historie er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse med historie som bachelorsidefag.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Historie. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Uddannelsen forventer at udbyde 25 studiepladser ved det kommende optag.
 

Prioritering af kvalificerede ansøgere vil ske ud fra følgende kriterium

 • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point i den adgangsgivende bacheloruddannelse beregnet på ansøgningstidspunktet. 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav