AAU logo

Geography, Kandidat

Job & karriere

Job & karriere

Beskeden ledighed i 2015

Geografer og biologer har på trods af den økonomiske krise de seneste år (2009-2012) oplevet en stor stigning i beskæftigelsen. Jobmulighederne ser gode ud, og i 2015 var ledigheden ifølge fremskrivningerne beskeden.
Kilde: ug.dk

Geography giver gode og varierede jobmuligheder. Du kan vælge, om du vil arbejde i Danmark eller i udlandet. Den faglige viden om både samfund, natur og miljø samt kompetencen til tværfaglig problemløsning, som du får på studiet, giver også gode muligheder for at indgå i mange forskellige jobfunktioner.

Den voksende globalisering med bl.a. ændringer i arbejds- og forbrugsmønstre åbner op for en række nye job. Det samme gælder strukturreformen, der skaber en række nye og spændende muligheder for geografer som planlæggere og konsulenter i fx kommunerne.

Du vil typisk komme til at arbejde inden for:

 • Private rådgivende virksomheder som konsulent eller analytiker med opgaver lokalt, nationalt og globalt.
 • Geografiske informationssystemer både i offentlig og privat regi.
 • Offentlig planlægning i kommuner, regioner og stat inden for byplanlægning- og regionsplanlægning
 • Natur-, ressource- og miljøplanlægning.
 • Internationale institutioner og organisationer bl.a. bistandsorganisationer
 • Undervisning i fx gymnasier eller på universitetet
 • Forskning på universiteter eller andre institutioner

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE